5.2.
Rajaesteselonteko, asiakirja 12/2021

79
Puheenvuoro

Herr president, statsråd, medlemmar av Nordiska rådet, mina damer och herrar! Mitt namn är Oskar Sameland, och jag står här i egenskap av ledamot i presidiet för Ungdomens nordiska råd.