Sisältö

24.01.20 | Tiedot

Tietoa Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristöstä

Pohjoismaiden ministerineuvoston Kööpenhaminassa sijaitseva sihteeristö vastaa pohjoismaisen hallitusyhteistyön päivittäisestä toiminnasta. Sihteeristö valmistelee 12 ministerineuvostossa sekä virkamieskomiteoissa käsiteltävät asiat. Sihteeristö vastaa myös tehtyjen päätösten toteuttami...