Sisältö

09.04.21 | Uutinen

SUORA LÄHETYS: Tapaa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ehdokkaita

Huhtikuun 14. alkaa uusi suoratoistosarja, jossa haastatellaan Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon ehdokasteosten kirjoittajia. Joka viikko on luvassa puhetta selviytymisestä, hulluudesta, ihmissuhteista, äitiydestä, matkakuumeesta, rappiosta ja teosten muista näkökulmista. Ki...

18.03.21 | Uutinen

Pohjolan kulttuurielämän tulee olla vihreää, elinvoimaista ja osallistavaa

Pohjoismaiden kulttuuriministerien uudet painopistealueet viestivät kulttuurin keskeisestä merkityksestä vihreässä siirtymässä. Taiteen vapaus, kulttuurivaihto ja kulttuurinen dialogi nähdään nimenomaan edellytyksinä uusien ratkaisujen ja kestävien elinmahdollisuuksien synnylle. Lisäksi...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Julkilausuma

Lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi.

02.09.20 | Tiedot

Tietoa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnasta

Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot.