Content

  Uutiset
  19.11.21 | Uutinen

  Ilmastotekoja pitää helpottaa

  Kaikkien Pohjoismaiden haasteena on valtava yksityinen ylikulutus. Ilmastoa säästävien ratkaisujen valinnasta pitää siksi tehdä nykyistä helpompaa Pohjoismaiden kansalaisille. Haasteesta ottaa kopin uusi nelivuotinen ja sektorienvälinen ohjelma, jonka rahoitus tulee Pohjoismaiden minist...

  09.11.21 | Uutinen

  Kulttuuriministerit: Kulttuuri on kestävän kehityksen kantava voima

  Taiteella ja kulttuurilla on kiistaton itseisarvo ja samalla paljon tarjottavaa, kun Pohjolasta pyritään tekemään vision mukaisesti maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Näin toteavat Pohjoismaiden kulttuuriministerit tiistaina esitellyssä yhteisessä julkilausu...

  02.09.20 | Tiedot

  Tietoa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnasta

  Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot.

  09.11.21 | Julkilausuma

  Taide ja kulttuuri kestävän kehityksen vauhdittajina

  Pohjoismaiden kulttuuriministerit hyväksyivät seuraavan julkilausuman kokouksessaan 3. marraskuuta 2021 Kööpenhaminassa.