Sisältö

30.06.21 | Uutinen

Valiokunta: budjettiehdotus vaarantaa pohjoismaisen kulttuuriyhteistyön

Suunnitteilla olevat budjettileikkaukset uhkaavat romuttaa vakiintuneiden kulttuuri-instituutioiden ja -ohjelmien toiminnan. Tällä on huomattavia seurauksia koko Pohjolan kulttuuriyhteistyölle, katsoo Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunta. Valiokunta onki...

29.06.21 | Uutinen

Pohjoismaiden neuvosto kritisoi kulttuurileikkauksia

Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto korostaa kulttuurin olevan aluettamme yhdistävä voima ja kritisoi kovin sanoin kulttuuribudjetin leikkauksia, joita Pohjoismaiden ministerineuvosto suunnittelee vuosiksi 2022–2024.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Julkilausuma

Lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi

Pohjoismaiden neuvoston Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnan lausunto aloitteiden tarpeesta rajojen sulkemisen Pohjoismaiden kansalaisille aiheuttamien sosiaalisten ja kulttuuristen seurausten rajoittamiseksi.

02.09.20 | Tiedot

Tietoa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnasta

Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot.