Sisältö

09.09.19 | Uutinen

Uusi koulutus torjuu tartuntatauteja ja antibioottiresistenssiä

Göteborgin yliopistossa alkaa tällä viikolla uusi pohjoismainen terveysalan koulutus, jonka tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia tartuntatautien ja antibioottiresistenssin torjuntaan.

03.09.19 | Uutinen

Kunniaan liittyvästä väkivallasta päästävä eroon

Pohjoismaiden neuvoston Hyvinvointi Pohjolassa -valiokunnan toiveissa on Pohjola, jossa kaikki voivat vapaasti toteuttaa omia unelmiaan ilman kunniaan liittyvän sorron ja väkivallan uhkaa. Hyvinvointivaliokunta ehdottaa siksi alan pohjoismaisen hallitusyhteistyön lisäämistä.

02.11.16 | Julkilausuma

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta Reykjavikin julistus (muokattu 2016)

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen. Kyseisillä aloilla tehdään ainutlaatuisen laajaa ja syvällistä pohjoismaista yhteistyötä, jota tulee vaalia ja kehittää.

29.04.19 | Tiedot

Tulevaisuustaidot

Pohjoismaat ovat päättäneet vahvistaa tulevaisuustaitoihin liittyvää yhteistyötä, jotta lapset, nuoret ja aikuiset saisivat nykyistä paremmat valmiudet tulevaisuuden yhteiskuntaan. Haluamme edistää sitä, että kaikilla pohjoismaalaisilla on riittävät tiedot ja taidot, joita alati monimut...