Sisältö

13.04.21 | Uutinen

Pandemia-ajan virheistä on otettava opiksi

Koronavuosi on pannut pohjoismaisen yhteistyön koville, totesi Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto kokouksessaan 13. huhtikuuta. Nyt meillä on kuitenkin hyvät mahdollisuudet oppia pandemia-ajan haasteista, vahvistaa yhteistyötä ja luoda siten pohjoismaalaisille parempaa ja turvalli...

01.02.21 | Uutinen

Uusi antologia pohjoismaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden ekokriittisistä suuntauksista

Ilmastokriisi ja ympäristöteema vievät yhä enemmän tilaa lasten ja nuorten lukemissa kirjoissa. Nyt on julkaistu uusi antologia, joka esittelee pohjoismaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa ilmenevää huolta ja tulevaisuudenuskoa ekokriittisestä näkökulmasta. Antologia on tulosta ai...

02.11.16 | Julkilausuma

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta Reykjavikin julistus (muokattu 2016)

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen. Kyseisillä aloilla tehdään ainutlaatuisen laajaa ja syvällistä pohjoismaista yhteistyötä, jota tulee vaalia ja kehittää.

02.09.20 | Tiedot

Tietoa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnasta

Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot.