Sisältö

06.10.21 | Uutinen

Näin kotouttamista voidaan parantaa Pohjoismaissa

Pohjoismaissa oleskelevilla pakolaisnuorilla on hyvin todennäköisesti heikompi fyysinen ja psyykkinen terveys, matalampi koulutustaso ja enemmän työttömyysjaksoja kuin valtaväestöllä. Tämä ilmenee suuresta pohjoismaisesta tutkimuksesta, jossa tutkijat ovat tunnistaneet huomattavia eroja...

14.09.21 | Uutinen

Nuoret Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvonantajina

Nuoret ovat olleet mukana kehittämässä uutta esitettä, jossa kerrotaan Pohjoismaiden ministerineuvostosta ja yhteistyön hyödyistä lapsille ja nuorille.

02.11.16 | Julkilausuma

Pohjoismainen julistus korkea-asteen tutkintojen tunnustamisesta Reykjavikin julistus (muokattu 2016)

Pohjoismaat muodostavat avoimen koulutus- ja työmarkkina-alueen. Kyseisillä aloilla tehdään ainutlaatuisen laajaa ja syvällistä pohjoismaista yhteistyötä, jota tulee vaalia ja kehittää.

02.09.20 | Tiedot

Tietoa Osaaminen ja kulttuuri Pohjolassa -valiokunnasta

Valiokunta käsittelee asioita ja aiheita, jotka liittyvät kulttuuriin, tutkimukseen ja koulutukseen, peruskouluun, toiseen asteeseen, aikuiskoulutukseen sekä vapaaseen sivistystyöhön – mukaan lukien kieliyhteistyö, uusmedia, osaamisen kehittäminen ja koulutusinnovaatiot.