Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakausi 2020

Fælles om fremtidens løsninger

Fælles om fremtidens løsninger

Photographer
Scanpix.dk

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko ja tavoite. Puheenjohtajakautta isännöivät Tanska, Färsaaret ja Grönlanti. Kaudella toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uutta visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko ja tavoite. Puheenjohtajakautta isännöivät Tanska, Färsaaret ja Grönlanti. Kaudella toteutetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston uutta visiota, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue.

Puheenjohtajakauden tavoitteena on vahvistaa pohjoismaista yhteenkuuluvuutta ja Pohjoismaiden välistä yhteistyötä sekä hyödyntää alueen yhteisiä mahdollisuuksia. Puheenjohtajakaudella tuetaan Pohjoismaiden ministerineuvoston vision kolmea strategista painopistealuetta, jotka ovat vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Painopistealueiden avulla edistetään myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden täyttämistä.

”Haluamme keskittyä puheenjohtajakaudella uusiin ratkaisuihin, jotka voivat tehdä Pohjolasta ilmastoalan edelläkävijän, ja säilyttää samalla kilpailukyvyn sekä sosiaalisen kestävyyden. Nämä ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision tavoitteet, ja niitä kohti aiomme pyrkiä. Varsinkin nuoret ovat kasvattaneet ilmastoasioiden painoarvoa, joten aiomme kuunnella heitä ja toimia tässä ja nyt. Olemme sen heille velkaa, koska heidän tulevaisuuttaan me tässä rakennamme”, sanoo Tanskan pääministeri Mette Frederiksen. 

Vihreä Pohjola

Maailmalla Pohjoismaat tunnetaan kunnianhimoisten ja toimivien kestävyyspanostusten ja ilmastoratkaisujen edelläkävijäalueena. Vuoden 2020 puheenjohtajakaudella jatketaan ja kehitetään pohjoismaista yhteistyötä ympäristön, luonnon ja ilmaston hyväksi. Tavoitteena on tehdä Pohjolasta entistäkin vihreämpi ja ennen kaikkea vaalia alueen kansainvälistä edelläkävijyyttä esimerkiksi suojelemalla luonnon monimuotoisuutta ja vähentämällä merten muoviroskan ja muun jätteen määrää. 

Mette Frederiksen, Tanskan pääministeri

Haluamme keskittyä puheenjohtajakaudella uusiin ratkaisuihin, jotka voivat tehdä Pohjolasta ilmastoalan edelläkävijän, ja säilyttää samalla kilpailukyvyn sekä sosiaalisen kestävyyden. Nämä ovat Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden vision tavoitteet, ja niitä kohti aiomme pyrkiä. Varsinkin nuoret ovat kasvattaneet ilmastoasioiden painoarvoa, joten aiomme kuunnella heitä ja toimia tässä ja nyt. Olemme sen heille velkaa, koska heidän tulevaisuuttaan me tässä rakennamme.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen

Kilpailukykyinen Pohjola

Puheenjohtajakauden keskeisenä painopisteenä on, että Pohjoismaat vahvistavat entisestään maailman laajinta alueellista yhteistyötään ja alueen rajattomuutta. Kauden aikana pyritään tutkimusyhteistyön, innovoinnin, investointien ja digitalisaation avulla luomaan yrityksille parhaat mahdolliset kilpailuedellytykset niiden siirtyessä vihreään talouteen ja kehittäessä ympäristömyönteisiä kiertotalouden ratkaisuja niin Pohjoismaiden kuin muunkin maailman hyväksi. Nuoret ovat tärkeitä myös tässä yhteydessä. Grönlannin pohjoismainen yhteistyöministeri Vittus Qujaukitsoq toteaa näin: – Pohjoismainen yhteistyö on tärkeää Grönlannille, koska meillä on muun Pohjolan kanssa yhteinen historia ja yhteiset arvot. Grönlanti pitää siksi tärkeänä tulevaan puheenjohtajakauteen osallistumista, ja keskitymme Tanskan, Grönlannin ja Färsaarten yhteisissä puheenjohtajuushankkeissa nuorten elinkeinomahdollisuuksien kehittämiseen pohjoismaisissa rannikkoyhteisöissä.

Kaj Leo Holm Johannesen, Färsaarten pohjoismainen yhteistyöministeri

Pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden perustana ovat yhteiset arvot, kuten luottamus, demokratia ja tasa-arvo. Yhtenäisyyttä uhkaa kuitenkin alati globaalistuva maailma, jonka vaikutukset näkyvät yhä selvemmin. Tanska, Färsaaret ja Grönlanti pitävät opetus- ja kulttuurialaa hyvänä lähtökohtana toimille, joiden avulla vaalitaan ja vahvistetaan pohjoismaisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäksi Pohjoismaiden kielten osaamista. Nuorten kestävät yhteisöt ovat tässä avainasemassa. Yhteistyöstä on oltava hyötyä kaikille iästä ja henkilökohtaisista lähtökohdista riippumatta.

Sosiaalisesti kestävä Pohjola

Pohjoismaisen yhteenkuuluvuuden perustana ovat yhteiset arvot, kuten luottamus, demokratia ja tasa-arvo. Yhtenäisyyttä uhkaa kuitenkin alati globaalistuva maailma, jonka vaikutukset näkyvät yhä selvemmin. Tanska, Färsaaret ja Grönlanti pitävät opetus- ja kulttuurialaa hyvänä lähtökohtana toimille, joiden avulla vaalitaan ja vahvistetaan pohjoismaisen sosiaalisen yhteenkuuluvuuden lisäksi Pohjoismaiden kielten osaamista. Nuorten kestävät yhteisöt ovat tässä avainasemassa. Yhteistyöstä on oltava hyötyä kaikille iästä ja henkilökohtaisista lähtökohdista riippumatta.

Vittus Qujaukitsoq, Grönlannin pohjoismainen yhteistyöministeri

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko. Puheenjohtajakaudella koko Pohjolaa edustavat Tanska, Färsaaret ja Grönlanti yhteisvoimin. Färsaarten mukaan aiemmat onnistumiset antavat syytä optimismiin myös vuonna 2020. 

– Färsaaret vastasi vuosina 2005 ja 2010 Tanskan puheenjohtajakauden tietyistä osista, ja kaikki meni hyvin. Siksi on luontevaa, että omaksumme nyt suuremman roolin, jossa luotsaamme myös poliittisella tasolla osia maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektorin työstä. Tällä tavoin osoitamme jälleen halumme ja kykymme osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön tasavertaisesti pohjoismaisten naapuriemme rinnalla, toteaa Färsaarten pääministeri Bárður á Steig Nielsen.

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteisvoimin on vuoden 2020 puheenjohtajakauden otsikko. Puheenjohtajakaudella koko Pohjolaa edustavat Tanska, Färsaaret ja Grönlanti yhteisvoimin. Färsaarten mukaan aiemmat onnistumiset antavat syytä optimismiin myös vuonna 2020. 

– Färsaaret vastasi vuosina 2005 ja 2010 Tanskan puheenjohtajakauden tietyistä osista, ja kaikki meni hyvin. Siksi on luontevaa, että omaksumme nyt suuremman roolin, jossa luotsaamme myös poliittisella tasolla osia maa- ja metsätalous-, kalastus-, vesiviljely- ja elintarvikesektorin työstä. Tällä tavoin osoitamme jälleen halumme ja kykymme osallistua pohjoismaiseen yhteistyöhön tasavertaisesti pohjoismaisten naapuriemme rinnalla, toteaa Färsaarten pääministeri Bárður á Steig Nielsen.