Fælles om fremtidens løsninger

Danmarks formandskab for Nordisk Ministerråd 2020

Tietoja

Publish date
Abstract
Under Danmarks, Grønlands og Færøernes fælles formandskab vil vi arbejde for at virkeliggøre den nye vision om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Visionen sætter en klar retning med fokus på et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden. En af de største udfordringer, vi står over for, er den bekymrende udvikling på klimaområdet. Det kræver handling, og her må de nordiske lande gå forrest.Vi vil engagere de unge og bygge videre på det stærke samarbejde og fællesskab der er mellem vores lande, hvor civilsamfundet spiller en stor rolle.Norden skal kunne favne de udfordringer, vi bliver stillet over for. Det gør vi bedst, når vi arbejder sammen. Derfor er overskriften for vores fælles formandskabsprogram ”Fælles om fremtidens løsninger”.
Publication number
2019:734