Nordiska ministerrådets ordförandeskap 2020

Fælles om fremtidens løsninger

Fælles om fremtidens løsninger

Photographer
Scanpix.dk
Framtidens lösningar tillsammans. Det är rubriken på och ambitionen för Nordiska ministerrådets kommande ordförandeskap år 2020 för Danmark, Grönland och Färöarna. Ordförandeskapet kommer att verkställa Nordiska ministerrådets nya vision för 2030, då Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region.

Ordförandeskapets mål är att stärka sammanhållningen och samarbetet inom Norden samt stärka regionens gemensamma möjligheter. Ordförandeskapet stöder de tre strategiska prioriteringarna i Nordiska ministerrådets vision: ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Det är prioriteringar som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

”Vi ska under vårt ordförandeskap fokusera på att samarbeta om nya lösningar som kan göra Norden ledande i klimatfrågan, samtidigt som vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga och socialt hållbara. Det är målen i Nordiska ministerrådets nya vision, och den ska vi förverkliga. Det är särskilt de unga som har satt klimatet på dagordningen. Därför ska vi lyssna på dem och agera nu. Det är vi skyldiga dem – det är deras framtid vi bygger”, säger Danmarks statsminister Mette Frederiksen. 

Ett grönt Norden

Norden är erkänt världen över för att vara en garant för ambitiösa och välfungerande hållbarhetsinsatser och klimatlösningar. Ordförandeskapet för 2020 ska fortsätta att vidareutveckla det nordiska samarbetet inom miljö, natur och klimat. Både för att göra Norden ännu grönare och inte minst för att gå i spetsen internationellt, till exempel genom att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald och minska mängden plast och avfall i världshaven. 

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister

Vi ska under vårt ordförandeskap fokusera på att samarbeta om nya lösningar som kan göra Norden ledande i klimatfrågan, samtidigt som vi fortsätter att vara konkurrenskraftiga och socialt hållbara. Det är målen i Nordiska ministerrådets nya vision, och den ska vi förverkliga. Det är särskilt de unga som har satt klimatet på dagordningen. Därför ska vi lyssna på dem och agera nu. Det är vi skyldiga dem – det är deras framtid vi bygger.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen

Ett konkurrenskraftigt Norden

Ett centralt fokusområde för ordförandeskapet är att Norden fortsätter att stärka sin ställning som världens mest omfattande regionala samarbete och gränslösa region. Genom forskning, innovation, investeringar och digitalisering är ambitionen för ordförandeskapet att skapa optimala konkurrensvillkor för företag när det gäller grön omställning och cirkulära klimatvänliga lösningar som gynnar både Norden och resten av världen. Även i detta sammanhang är ungdomar viktiga. Grönlands nordiska samarbetsminister Vittus Qujaukitsoq: – Det nordiska samarbetet är viktigt för Grönland, eftersom vi har såväl en historisk gemenskap som en värdegemenskap med Norden. Därför är det viktigt för Grönland att delta i det kommande ordförandeskapet 2020, och vi kommer i den danska riksgemenskapens ordförandeskapsprojekt att fokusera på de ungas utkomstmöjligheter i de nordiska kustsamhällena.

Kaj Leo Holm Johannesen, Färöarnas nordiska samarbetsminister

Ett socialt hållbart Norden

Nordens sammanhållning bygger på gemensamma värderingar som tillit, demokrati och jämställdhet. Men det är en sammanhållning som utmanas av en globaliserad värld som kommer allt närmare. Ordförandeskapet ser undervisnings- och kulturområdet som bra plattformar för satsningar som ska bevara och stärka den sociala sammanhållningen mellan de nordiska länderna samt även för kunskaper i nordiska språk. Hållbara gemenskaper bland unga är viktiga aktörer i sammanhanget. Alla ska ha glädje av samarbetet, oavsett ålder och personliga förutsättningar.

Vittus Qujaukitsoq, Grönlands nordiska samarbetsminister

Framtidens lösningar tillsammans

Framtidens lösningar tillsammans är rubriken för ordförandeskapet 2020. Och tillsammans står också riksgemenskapen Danmark, Grönland och Färöarna bakom ordförandeskapet för hela Norden. Lyckligtvis är det inte första gången, och tidigare framgångar skapar god grund för optimism för 2020, säger man från Färöarna. 

– Färöarna hade både 2005 och 2010 ansvaret för delar av det danska ordförandeskapet, och det gick bra. En naturlig fortsättning på det arbetet är att vi den här gången tar på oss en större del, där vi också på politisk nivå leder delar av sektorn för fiske, vattenbruk, jordbruk, livsmedel och skogsbruk. På det här sättet visar vi återigen att vi både kan och vill delta i det nordiska samarbetet på lika villkor med våra nordiska grannar, säger Färöarnas statsminister Bárður á Steig Nielsen.