Nordisk ministerråds formannskap 2020

Fælles om fremtidens løsninger

Fælles om fremtidens løsninger

Photographer
Scanpix.dk
Sammen om framtidens løsninger. Det er overskriften og ambisjonen for Nordisk ministerråds kommende formannskap for 2020, Danmark, Grønland og Færøyene. Formannskapet vil virkeliggjøre Nordisk ministerråds nye Visjon 2030: Norden skal bli verdens mest bærekraftige og integrerte region.

Formannskapets mål er dels å styrke sammenhengskraften og samarbeidet internt i Norden og styrke regionens felles muligheter. Formannskapet støtter opp om Nordisk ministerråds visjons tre strategiske prioriteringer; et grønt, konkurransedyktig og sosialt bærekraftig Norden. Alt dette er prioriteringer som bidrar til å oppnå FNs verdensmål.

"I vårt formannskap vil vi fokusere på å samarbeide om nye løsninger som kan gjøre Norden ledende på klimadagsordenen, samtidig med at vi fortsatt er konkurransedyktige og sosialt bærekraftige. Det er målene i Nordisk ministerråds nye visjon, og det skal vi levere på. Det er spesielt de unge som har løftet klimaet opp på dagsordenen. Derfor skal vi lytte til dem og handle nå. Det skylder vi dem – det er deres framtid vi bygger på", sier Mette Frederiksen, Danmarks statsminister. 

Det grønne Norden

Norden er anerkjent i resten av verden for å være garantist for ambisiøse og velfungerende bærekrafttiltak og klimaløsninger. Formannskapet for 2020 vil fortsette og videreutvikle det nordiske samarbeidet innenfor miljø, natur og klima. Både for å gjøre Norden enda grønnere og ikke minst for å gå foran internasjonalt. For eksempel i forbindelse med å forbedre vilkårene for biologisk mangfold og for å redusere plast og avfall i verdens hav. 

Mette Frederiksen, Danmarks statsminister

I vårt formannskap vil vi fokusere på å samarbeide om nye løsninger som kan gjøre Norden ledende på klimadagsordenen, samtidig med at vi fortsatt er konkurransedyktige og sosialt bærekraftige. Det er målene i Nordisk ministerråds nye visjon, og det skal vi levere på. Det er spesielt de unge som har løftet klimaet opp på dagsordenen. Derfor skal vi lytte til dem og handle nå. Det skylder vi dem – det er deres framtid vi bygger på.

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen

Det konkurransedyktige Norden

Et sentralt fokusområde for formannskapet er at Norden fortsatt styrker sin posisjon som verdens mest omfattende regionale samarbeid og grenseløse region. Gjennom forskning, innovasjon, investeringer og digitalisering er ambisjonen for formannskapet å skape optimale konkurransevilkår for virksomheter i forbindelse med en grønn omstilling og sirkulære klimavennlige løsninger til gagn for Norden og resten av verden. Og også i denne sammenhengen er unge viktige. Grønlands samarbeidsminister Vittus Qujaukitsoq uttaler: – Det nordiske samarbeidet er viktig for Grønland, siden vi både har et historisk fellesskap og et verdifellesskap med Norden. Vi ser det derfor som viktig for Grønland å delta i det kommende formannskapet i 2020, og vil i riksfellesskapets formannskapsprosjekter fokusere på unges yrkesmuligheter i nordiske kystsamfunn.

Kaj Leo Holm Johannesen, minister for nordisk samarbeid, Færøyene

Det sosialt bærekraftige Norden

Nordens sammenhengskraft bygger på felles verdier som tillit, demokrati og likestilling. Men det er en sammenhengskraft som utfordres av en global verden som rykker tettere på. Formannskapet ser undervisnings- og kulturområdet som gode plattformer for tiltak som skal bevare og styrke den sosiale sammenhengen på tvers av de nordiske landene, og også for kjennskapen til nordiske språk. Viktige medspillere i den sammenhengen er bærekraftige fellesskap blant unge. Alle skal ha glede av samarbeidet – unge og eldre, de med mange muligheter og de med færre.

Vittus Qujaukitsoq, minister for nordisk samarbeid, Grønland

Fælles om fremtidens løsninger

Sammen om framtidens løsninger er overskriften for formannskapet i 2020. Og riksfellesskapet Danmark, Grønland og Færøyene er også sammen om å stå bak formannskapet for hele Norden. Heldigvis er det ikke første gang, og tidligere suksesser gir god grunn for optimisme for 2020, lyder det fra Færøyene. 

– Færøyene hadde både i 2005 og 2010 ansvaret for deler av det danske formannskapet. Det gikk bra. Det er en naturlig fortsettelse på arbeidet at vi denne gangen påtar oss en større del, der vi også på politisk nivå vil stå i spissen for deler av sektoren for fiskeri, havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk. På denne måten viser vi enda en gang at vi både kan og ønsker å delta i det nordiske samarbeidet på like fot med våre nordiske naboer, sier Færøyenes statsminister Bárður á Steig Nielsen.