Uusi pohjoismainen ruoka – haussa kestävän kehityksen hankkeita

12.03.19 | Uutinen
Barnens matmarknad, Københavns Madhus
Valokuvaaja
Københavns Madhus

Lasten ruokamarkkinat Kööpenhaminassa

 

Onko sinulla vetävä hanke, joka voi kehittää pohjoismaista ruokakulttuuria? Uusi pohjoismainen ruoka on nyt avannut haun, jossa etsitään kestävää yhteiskuntakehitystä edistäviä uusia yhteistyöhankkeita. Painopistealueina ovat julkiset ruokapalvelut, kestävä kehitys ja viestintä sekä ruokamatkailu.

Viisitoista vuotta sitten hyväksytty Uusi pohjoismainen keittiö -julistus oli lähtölaukaus pohjoismaisessa ruokakulttuurissa tapahtuneelle hämmästyttävälle muutokselle. Pohjoismainen ruokanäkemys muuttui, ja Pohjolasta tuli kansainvälinen edelläkävijä.

Nyt maailman elintarvikejärjestelmä on suurten haasteiden edessä, mutta Uusi pohjoismainen ruoka -liikkeellä on yhä tärkeä rooli pohjoismaalaisten arjen parantamisessa sekä uusien ideoiden ja yhteistyömuotojen etsimisessä.

– Pohjoismaiden ministerineuvoston Uusi pohjoismainen ruoka -työssä keskitytään valjastamaan gastronomian voima siten, että sen tuloksista pääsisi nauttimaan mahdollisimman moni. Tämä näkyy myös nyt avatusta hankehausta, sanoo Pohjoismaiden ministerineuvoston vanhempi erityisasiantuntija Mads Frederik Fischer-Møller.

Globaalit haasteet ovat sitä luokkaa, että nyt rahoitettavien hankkeiden halutaan ilman muuta edistävän pitkän aikavälin kestävää kehitystä.

Arnljótur Bjarki Bergsson, Uusi pohjoismainen ruoka -ohjausryhmän puheenjohtaja

Globaalit haasteet määrittävät elintarvikealan tulevaisuutta

Uusi pohjoismainen ruoka -ohjausryhmä haluaa valjastaa pohjoismaisessa ruokakulttuuriliikkeessä piilevän voiman, joka toimii kimmokkeena niin monille henkilöille, organisaatioille ja yrityksille. Erityisesti painotetaan sitä, että hakijat saavat mahdollisuuden kehittää pohjoismaiseen ruokaan ja sen tulevaan merkitykseen liittyviä ideoita, vahvistaa Pohjoismaiden välisiä verkostoja ja uusia yhteistyömahdollisuuksia, levittää tietoa sekä saavuttaa pitkän aikavälin tuloksia.

Näin kommentoi hankehaun kriteerejä Arnljótur Bjarki Bergsson, joka on Uusi pohjoismainen ruoka -ohjausryhmän puheenjohtaja sekä islantilaisen tutkimus- ja kehitysyhtiö Matísisin Chief Impact Officer:

– Globaalit haasteet – ilmaston lämpeneminen, luonnon monimuotoisuuden väheneminen ja suuri ruokahävikki – ovat sitä luokkaa, että nyt rahoitettavien hankkeiden halutaan ilman muuta edistävän pitkän aikavälin kestävää kehitystä. 

Uusi pohjoismainen ruoka on toteuttanut vuosien varrella useita hankehakuja eri aiheista, ja ne ovat kukin tavallaan auttaneet kehittämään pohjoismaista ruokakulttuuria ja vahvaa verkostoyhteistyötä.

Julkiset ruokapalvelut, ruokakulttuuri ja kestävä matkailu

Hakemuksia toivotaan kaikilta, joilla on tarjota määriteltyihin tavoitteisiin ja kriteereihin liittyviä hankeaihioita, yhteistyömuotoja ja hankkeita. Ohjausryhmää kiinnostavat kuitenkin erityisesti seuraaviin aloihin liittyvät hankkeet:

  • julkiset ruokapalvelut, esimerkiksi kouluissa, päiväkodeissa tai vapaa-ajantoiminnassa tarjottava ruoka
  • kestävä kehitys sekä pohjoismaiseen ruokakulttuuriin ja ruokavalioon liittyvä viestintä
  • kestävä ruoka- ja gastromatkailu.

Kokonaisbudjetti on 1,5 miljoonaa Tanskan kruunua, ja hankekohtainen enimmäisrahoitus on 600 000 kruunua eli noin 80 000 euroa. Hakuaika päättyy 1. toukokuuta 2019.

Hakulomake

Lisätietoja Uudesta pohjoismaisesta ruoasta