Ny Nordisk Mat söker projekt för hållbar utveckling

12.03.19 | Nyhet
Barnens matmarknad, Københavns Madhus
Fotograf
Københavns Madhus

Barnens matmarknad i Köpenhamn

 

Har du ett spännande projekt som kan utveckla den nordiska matkulturen? Ny Nordisk Mat har öppnat en ansökningsrunda för nya samarbeten som kan bidra till en hållbar samhällsutveckling. Ansökningar som handlar om offentlig mat, hållbar utveckling och kommunikation samt måltidsturism är prioriterade.

För 15 år kickstartade manifestet för det nya nordiska köket en häpnadsväckande transformation av den nordiska matkulturen. Synen på mat förändrades i de nordiska länderna och Norden blev en internationell föregångare.

Idag när det globala livsmedelssystemet står inför stora utmaningar har Ny Nordisk Mat-rörelsen fortfarande en viktig roll med att skapa nytta  i vardagen hos de nordiska medborgarna liksom att fortsätta inspirera till nya idéer och samarbeten.

– Nordiska ministerrådets arbete med Ny Nordisk Mat handlar om att aktivera energin från gastronomin för att så många som möjligt kan ta del av resultaten. Det avspeglas även in den här utlysningen, säger Mads Frederik Fischer-Møller, Seniorrådgivare i Nordiska ministerrådet.

Med tanke på de globala utmaningar vi står inför så är det självklart för styrgruppen att de projekt som får medel ska bidra till hållbara resultat på lång sikt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, ordförande i styrgruppen för Ny Nordisk Mat

Globala utmaningar sätter ramarna för framtidens mat

Med utlysningen vill styrgruppen för Ny Nordisk Mat samla kraften som finns i den nordiska matkulturrörelsen och som engagerar många olika personer, organisationer och företag. Det läggs särskild vikt på att projektansökningarna ska kunna vidareutveckla idéerna omkring nordisk mat och dess framtida betydelse, stärka nätverk och nya samarbetsmöjligheter mellan de nordiska länderna, förmedling av kunskap samt att ha en effekt på lång sikt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, styrgruppens ordförande och Chief Impact officer hos Matís på Island, kommenterar utlysningens kriterier:

– Med tanke på de utmaningar vi står inför med global uppvärmning, minskad biodiversitet och stort matsvinn så är det självklart för styrgruppen att de projekt som får medel tilldelade ska bidra till hållbara resultat på lång sikt. 

Ny Nordisk Mat har genom åren haft en rad utlysningar med olika inriktningar som på olika sätt varit med att forma utvecklingen av den nordiska matkulturen och ett starkt nätverkssamarbete.

Offentlig mat, matkultur och hållbar turism

Alla idéer, samarbeten och projekt som uppfyller de definierade målsättningarna och kriterierna är välkomna att söka men det finns ett särskilt stort intresse från styrgruppen för ansökningar inom följande områden:

  • Offentlig mat, till exempel skolmat eller mat till barn på dagis eller fritids
  • Hållbar utveckling och kommunikation om nordisk matkultur och den nordiska dieten
  • Hållbar måltidsturism

Den totala budget är 1,5 miljoner danska kronor och det är möjligt att söka upp till 600 000 danska kronor per projekt. Ansökningsfristen är 1 maj 2019.

Ansökningsformulär

Mera information om Ny Nordisk Mat