Ny Nordisk Mad søger projekter som fremmer bæredygtig udvikling

12.03.19 | Nyhed
Barnens matmarknad, Københavns Madhus
Fotograf
Københavns Madhus

Børnenes Madmarked i København

 

Har du et spændende projekt, som kan udvikle den nordiske madkultur? Ny Nordisk Mad har åbnet for en ansøgningsrunde for nye samarbejder, som kan bidrage til en bæredygtig samfundsudvikling. Ansøgninger til projekter om offentlig mad, bæredygtig udvikling og kommunikation samt måltidsturisme bliver prioriteret.

For 15 år siden kickstartede manifestet for det nye nordiske køkken en forbløffende transformation af den nordiske madkultur. Synet på mad ændrede sig i de nordiske lande, og Norden blev en international trendsætter.

Nu, hvor det globale fødevaresystem står over for store udfordringer, har Ny Nordisk Mad-bevægelsen stadig en vigtig rolle med at  skabe nytte  i hverdagen for de nordiske borgere og at blive ved med at inspirere til nye idéer og samarbejder.

– Nordisk Ministerråds arbejde med Ny Nordisk Mad handler om at aktivere energien fra gastronomien, for at så mange som muligt kan få gavn af resultatet. Dette afspejles også i denne ansøgningsrunde, siger Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver i Nordisk Ministerråd.

Med tanke på de globale udfordringer, som vi står over for, er det indlysende for styregruppen, at de projekter, som får tildelt midler, skal bidrage til bæredygtige resultater på lang sigt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, ordfører for Styregruppen for Ny Nordisk Mad.

Globale udfordringer sætter rammerne for fremtidens mad

Med ansøgningsrunden ønsker Styregruppen for Ny Nordisk Mad at samle den energi, som findes i den nordiske madkulturbevægelse, og som engagerer mange forskellige personer, organisationer og virksomheder. Der lægges især vægt på, at projektansøgningerne skal kunne videreudvikle idéerne om nordisk mad og betydningen af nordisk mad i fremtiden, styrke netværk og skabe nye samarbejdsmuligheder mellem de nordiske lande, formidle viden samt have en effekt på lang sigt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, styregruppens ordfører og Chief Impact officer hos Matís på Island, kommenterer kriterierne for ansøgningsrunden:

– Med tanke på de udfordringer, som vi står over for med global opvarmning, tab af biodiversitet og et stort madspild, er det indlysende for styregruppen, at de projekter, som får tildelt midler, skal bidrage til bæredygtige resultater på lang sigt. 

Ny Nordisk Mad har gennem årene haft en række forskellige ansøgningsrunder, som på hver sin måde har været med til at forme udviklingen af den nordiske madkultur og et stærkt netværkssamarbejde.

Offentlig mad, madkultur og bæredygtig turisme

Alle idéer, samarbejder og projekter, som opfylder de definerede målsætninger og kriterierne er velkomne til at søge, men styregruppen er især interesseret i ansøgninger inden for følgende områder:

  • Offentlig mad, for eksempel skolemad, eller mad til børn i børnehave eller SFO
  • Bæredygtig udvikling og kommunikation om nordisk madkultur og den nordiske hverdagsmad
  • Bæredygtig måltidsturisme

Det samlede budget er på 1,5 millioner danske kroner, og det er muligt at søge op til 600.00 danske kroner pr. projekt. Ansøgningsfrist: 1.maj 2019.

Ansøgningsskema

Mere information om Ny Nordisk Mad