Ny Nordisk Mat søker prosjekter for bærekraftig utvikling

12.03.19 | Nyhet
Barnens matmarknad, Københavns Madhus
Fotograf
Københavns Madhus

Barnas matmarked i København

 

Har du et spennende prosjekt som kan utvikle den nordiske matkulturen? Ny Nordisk Mat har åpnet en søknadsrunde for nye samarbeid som kan bidra til en bærekraftig samfunnsutvikling. Søknader som handler om offentlig mat, bærekraftig utvikling og kommunikasjon samt måltidsturisme, blir prioritert.

For 15 år siden startet manifestet for det nye nordiske kjøkkenet en oppsiktsvekkende transformasjon av den nordiske matkulturen. Synet på mat ble endret i de nordiske landene, og Norden ble en internasjonal foregangsregion.

I dag står det globale matsystemet overfor store utfordringer og Ny Nordisk Mat-bevegelsen har fortsatt en viktig rolle med å skape nytte  i hverdagen for innbyggerne i Norden og fortsette å inspirere til nye ideer og samarbeid.

– Nordisk ministerråds arbeid med Ny Nordisk Mat handler om å aktivere energien fra gastronomien for at så mange som mulig skal kunne ta del av resultatene. Det gjenspeiles også i denne utlysningen, sier Mads Frederik Fischer-Møller, seniorrådgiver i Nordisk ministerråd.

Med tanke på de globale utfordringene vi står overfor, er det innlysende for styringsgruppen at prosjektene som får midler, skal bidra til bærekraftige resultater på lang sikt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, leder i styringsgruppen for Ny Nordisk Mat

Globale utfordringer setter rammene for framtidens mat

Med utlysningen vil styringsgruppen for Ny Nordisk Mat samle kreftene som finnes i den nordiske matkulturbevegelsen, og som engasjerer mange forskjellige personer, organisasjoner og bedrifter. Det legges spesiell vekt på at prosjektsøknadene skal kunne videreutvikle ideene om nordisk mat og dennes betydning i framtiden, styrke nettverk, nye samarbeidsmuligheter mellom de nordiske landene og formidling av kunnskap samt ha en effekt på lang sikt.

Arnljótur Bjarki Bergsson, styringsgruppens leder og Chief Impact Officer hos Matís på Island, kommenterer utlysningens kriterier:

– Med tanke på utfordringene vi står overfor med global oppvarming, redusert biologisk mangfold og stort matsvinn, er det innlysende for styringsgruppen at prosjektene som får tildelt midler, skal bidra til bærekraftige resultater på lang sikt. 

Ny Nordisk Mat har opp gjennom årene hatt en rekke utlysninger med ulikt fokus, som på forskjellige måter har vært med på å forme utviklingen av den nordiske matkulturen og et styrket nettverkssamarbeid.

Offentlig mat, matkultur og bærekraftig turisme

Alle ideer, samarbeid og prosjekter som oppfyller de definerte målsetningene og kriteriene, er velkommen til å søke, men styringsgruppen er spesielt interessert i søknader på følgende områder:

  • Offentlig mat, for eksempel skolemat eller mat til barn i barnehage eller fritidsordning
  • Bærekraftig utvikling og kommunikasjon om nordisk matkultur og den nordiske dietten
  • Bærekraftig måltidsturisme

Det totale budsjettet er på 1,5 millioner danske kroner, og det er mulig å søke om opptil 600 000 danske kroner per prosjekt. Søknadsfristen er 1. mai 2019.

Søknadsskjema

Mer informasjon om Ny Nordisk Mat