Ruotsin puheenjohtajakausi Pohjoismaiden ministerineuvostossa vuonna 2024

31.10.23 | Uutinen
Session 2023
Photographer
Stine Østby
Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2024 puheenjohtajamaa Ruotsi haluaa luoda turvallisemman, vihreämmän ja vapaamman Pohjolan. Samalla edistetään visiota Pohjolasta maailman kestävimpänä ja integroituneimpana alueena.

Pohjolassa eletään muun maailman tavoin epävarmoja aikoja, jotka ovat seurausta etenkin Ukrainan sodasta ja Lähi-idän konfliktista. Siksi Ruotsi haluaa Pohjoismaiden ministerineuvoston tulevana puheenjohtajamaana keskittyä turvallisempaan Pohjolaan ja vahvistaa Pohjolalle tunnusomaisia demokraattisia arvoja ja ihmisoikeuksia.

– Ruotsi on puheenjohtajamaana täysin vakuuttunut siitä, että pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen entisestään on ratkaisevaa maiden yhteisen hyvinvoinnin ja resilienssin kannalta. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme tuntea olomme turvatuksi, toteavat Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja pohjoismainen yhteistyöministeri Jessika Roswall.

Visio 2030 tiennäyttäjänä

Tulevaa puheenjohtajakautta viitoittaa myös visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Puheenjohtajuusohjelman yhtenä painopisteenä on siten vihreä Pohjola. Ruotsi haluaa muun muassa vahvistaa kiertotaloutta, luonnon monimuotoisuutta ja energia-alaa sekä tehostaa ja digitalisoida Pohjoismaiden liikennejärjestelmää. Uudet ja innovatiiviset ratkaisut vahvistavat Pohjolaa alueellisesti, mutta ne tukevat yhtä lailla Pohjoismaiden kansainvälistä kilpailukykyä.

Ruotsi on puheenjohtajamaana täysin vakuuttunut siitä, että pohjoismaisen yhteistyön tiivistäminen entisestään on ratkaisevaa maiden yhteisen hyvinvoinnin ja resilienssin kannalta. Yhdessä olemme vahvempia ja voimme tuntea olomme turvatuksi.

Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson ja pohjoismainen yhteistyöministeri Jessika Roswall

Integroitunut Pohjola 

Asumisen, opiskelun, työskentelyn ja yrittämisen on oltava helppoa koko Pohjolassa yli maarajojen. Ruotsi kohdistaakin puheenjohtajakaudellaan lisähuomiota integroituneen Pohjolan luomiseen. Erityisesti pyritään vahvistamaan ensi vuonna 70 vuotta täyttäviä yhteispohjoismaisia työmarkkinoita keskittymällä digitalisaatioon sekä julkisten työvoimapalvelujen uudistamisen tuomiin mahdollisuuksiin.

Vahva ja kriisinkestävä Pohjola 

Sosiaalisesti kestävä Pohjola merkitsee muun muassa sitä, että kansalaiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja yhteiskunnan kriisinkestävyys on vankalla pohjalla. Tämän vahvistamiseksi puheenjohtajamaa Ruotsi aikoo taistella rikollisuutta vastaan. Työ keskittyy sekä rikoksentekijöihin että ennaltaehkäisyyn, jolla estetään nuoria päätymästä osaksi rikollispiirejä ja ääriliikkeitä.

Pohjolan on jatkossakin oltava kilpailukykyisen ja innovaatiovetoisen siirtymän edelläkävijä kotikentällä ja muualla maailmassa edistämällä pohjoismaisia vihreitä ratkaisuja.

Puheenjohtajakauden ohjelma 2024