Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2024 budjetti hyväksytty

01.11.23 | Uutinen
Stortinget
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiset yhteistyöministerit ja Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajisto kävivät Oslon-istunnossa keskusteluja Pohjoismaiden ministerineuvoston vuoden 2024 budjetista.

Pohjoismaiset yhteistyöministerit hyväksyivät vuoden 2024 budjetin 30. lokakuuta. Seuraavana päivänä Pohjoismaiden neuvosto hyväksyi oman budjettimietintönsä. Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto käyvät vuosittain budjettineuvottelut, ja ne pääsivät jo kesällä 2023 sopuun, joka koski konkreettisia priorisointeja esimerkiksi kulttuuri- ja koulutusalalla.

Visio 2030 lähtökohtana 

Lähtökohtana on Pohjoismaiden ministerineuvoston visio, jonka mukaan Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue vuoteen 2030 mennessä. Visio sisältää kolme strategista painopistealuetta, joita edistämällä Pohjolasta pyritään tekemään vihreän siirtymän, sosiaalisen kestävyyden ja kilpailukyvyn edelläkävijäalue. Visio 2030 -työssä on keskeistä yhteistyö pohjoismaisten laitosten, Pohjoismaiden ministerineuvoston Baltian-toimistojen, kansalaisyhteiskunnan ja elinkeinoelämän kanssa. Yhtä tärkeää on jatkaa monialaista ja määrätietoista työtä, jolla pyritään varmistamaan pohjoismaisten poliitikkojen vahvat vaikutusmahdollisuudet. Pohjoismaiden neuvoston ja Pohjoismaiden ministerineuvoston budjettiyhteistyö on osa tätä prosessia.