13.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norrænt samstarf gegn heiðurskúgun, A 1803/välfärd, fyrirvari

301
Maria Stockhaus
Framsöguræða

Herr president! Nordiska vänner! Norden är en av de mest jämställda regionerna, för att inte säga den absolut mest jämställda regionen, i hela världen. Vi tar jämställdheten för given.

302
Arman Teimouri
Erindi

Herr president! Vi pratade om delad föräldraförsäkring. Många kvinnor får inte ens välja vem de ska bli föräldrar med.

303
Per-Arne Håkansson
Erindi

Herr president! Att känna sig tvingad att leva på ett visst sätt för att ens omgivning, familj och släkt, kräver det av en är inte något som hör hemma i ett upplyst och öppet samhälle.

305
Paula Bieler
Erindi

Herr president! Jag kan inledningsvis säga att även vi från Nordisk frihet kommer att stå bakom betänkandet med den nya formuleringen, men det är inte helt utan kritik.