Nordisk utviklingsfond: Tilskuddsfinansiering

27.07.18 | Støttemulighet
Nordisk utviklingsfond (NDF) gir støtte til investeringer knyttet til klimaendringer i lavinntektsland. Områder som er berettiget til NDF-støtte inkluderer avdemping av klimaendringer og tilpasningsaktiviteter. NDF-støtte gis hovedsaklig til teknisk assistanse, dvs. konsulenttjenester, og til investeringer, dvs. varer, tjenester, samt andre aktuelle utgifter i forbindelse med teknisk assistanse.

Informasjon

Støttekategori
Legater
Land
Åland
Danmark
Færøyene
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NDF tilbyr støtte i form av medfinansiering. Beløpene kan variere fra 500 000 til 4 millioner euro.

Finansiering er basert på utlysninger, og disse er åpne for offentlige enheter, selskaper, forskningsinstitusjoner, universiteter og sivile organisasjoner, samt kvalifiserte lokale partnere i kvalifiserte lavinntektsland.