Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.

Informasjon

Postadresse

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Innhold

Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

Embetsmannskomiteer
Embetsmannskomiteer
Arbeidsgrupper og utvalg