Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

De nordiske regjeringenes samarbeid på økonomi- og finansområdet ledes av de nordiske finansministrene, som utgjør MR-FINANS. Gjennomgående punkter i arbeidet er: (1) å sikre stabil og bærekraftig økonomisk vekst, (2) å utvikle de nordiske velferdsmodellene, (3) å fremme den økonomiske integreringen internt i Norden så vel som i Østersjø-regionen og i Europa, og (4) å fremme nordiske interesser internasjonalt. Videre stimulerer samarbeidet til diskusjon av EU- og skattespørsmål, avskaffelse av grensehindrende elementer i Norden, at en økonomisk dagsorden i større grad inkorporeres i den nordiske strategien for bærekraftig utvikling og fortsatt samarbeid om de nordiske finansmarkedene.

Information

Postadresse

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Content

  Persons
  News
  Information
  Funding opportunities

  Nordisk ministerråd for økonomi- og finanspolitikk (MR-FINANS)

  Embetsmannskomiteer
  Embetsmannskomiteer
  Arbeidsgrupper og utvalg