Nordisk Udviklingsfond: Finansieringsstøtte

27.07.18 | Støttemulighed
Nordisk Udviklingsfond (NDF) yder finansieringsstøtte til klimainvesteringer i lavindkomstlande. Begrænsning af klimaforandringer og tilpasningsaktiviteter udgør to områder, som er berettigede til finansieringsstøtte fra NDF. Støtte fra NDF ydes primært til teknisk assistance, som eksempelvis konsulentydelser, og til investeringer (eksempelvis materialer, arbejde og tjenester) samt andre udgifter i forbindelse med teknisk assistance.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NDF yder støtte via samfinansiering. Støttebeløbene ligger mellem 500.000 euro og 4 millioner euro.

Finansieringen er baseret på udbud, som er åbne for offentlige myndigheder, virksomheder, forskningsinstitutioner, universiteter og civilsamfundsorganisationer samt kvalificerede lokale partnere i de støtteberettigede lavindkomstlande.