Nordisk Udviklingsfond: Finansieringsstøtte

27.07.18 | Støttemulighed
Nordisk Udviklingsfond (NDF) yder støtte til klimaforandringsprojekter i lavindkomstlande med særligt fokus på Afrika syd for Sahara.

Information

Opportunity category
Tilskud
Countries
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

NDF yder støtte i form af medfinansiering og altid som en del af større initiativer, der gennemføres i samarbejde med andre finansieringspartnere, blandt andet Den Afrikanske Udviklingsbank, Den Asiatiske Udviklingsbank og Verdensbanken samt regeringer og aktører fra den private sektor. Finansieringen ydes i form af tilskud, lån og kapital. Disse instrumenter kan anvendes hver for sig eller kombineres efter behov.