Nordisk ministerråd for sosial- og helsepolitikk (MR-S).

De nordiske regjeringenes samarbeid innenfor sosial- og helsesektoren ledes av de nordiske sosial- og helseministrene, som utgjør MR-S. Det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet er basert på de felles verdiene som utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.

Information

Postadresse

Nordisk Ministerråd
Ved stranden 18,
1061 København K

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information
    Funding opportunities