Derfor avtar summingen i Norden

Gul blomst
Fotograf
Gert S Laursen/Ritzau Scanpix
Så deilig det ville ha vært hvis denne irriterende blomsterfluen bare ble borte! Eller? Nei – ikke det minste deilig! Blomsterfluen er en av viktigste insektene i Norden, sammen med villbier, humler og sommerfugler.

Blomsterfluer er pollinatorer – det vil si at de flytter pollen fra én plante til en annen slik at de blir befruktet og kan sette frø og frukt. Pollinatorene spiller en viktig rolle for at vi skal få mat på bordet.

Men en del av pollinatorene har det vanskelig i Norden.   

Problemet er at naturområdene her hos oss blir mindre og mer usammenhengende. Når beitemarkene gror igjen, våtmarkene blir drenert, skogen blir dyrket, og natur blir til dyrket mark som behandles med forskjellige plantevernmidler, ja, da får markblomster og insekter mindre muligheter for å slå rot og bygge bo.

I Norden er disse insektene særlig viktige for dyrking av oljevekster som raps och lin, belgvekster som bønner og erter, og kløver.

Og for hagedyrkerne, som får betydelig bedre avlinger når frukttrær og bærbusker pollineres av insekter. 

Ifølge FNs forskerpanel for biologisk mangfold blir det færre pollinatorer i hele verden – og det er en trussel mot avlinger til en verdi av 577 milliarder dollar i året, skriver forskerpanelet.

Fakta:

  • I Sverige er en tidel av sommerfuglene truet, og en tredjedel av bieartene er oppført på den nasjonale rødlisten. 
  • I Norge er 16 prosent av de rødlistede pollinatorene truet. Rundt en femtedel av de ville bieartene er truet. 
  • I Danmark er en femtedel av de 292 ville bieartene truet. 25 prosent av sommerfuglartene er utrydningstruet.

Dette kan du gjøre:

  • Dyrk insektvennlige blomster. Overalt!
  • Dropp ugressmiddel.
  • Ikke klipp plenen – lag heller en eng!
  • Ikke rydd for mye i hagen, og la gamle trær bli stående.
  • Bygg et biehotell!