Det er aldri for sent å bli naturforkjemper

Tallet 15
Fotograf
Mika Baumeister / Unsplash.com
Kjemper du for klimaet? Bra! Da kjemper du også for biologisk mangfold. Og omvendt. Klimaet og den biologiske mangfoldet henger nemlig tett sammen.

Økt biologisk mangfold kan både bremse og mildne effektene av klimaendringene. 

Samtidig er klimaendringene en av de største truslene mot biologisk mangfold. 

Her er noen eksempler: 

 • Havet tar seg av rundt en tredjedel av verdens Co2-utslipp, som ellers ville sirkulere i atmosfæren. Men når vi ødelegger økosystemene i havet, reduseres muligheten for å lagre drivhusgasser der. 
 • Når vi i fremtiden må beskytte oss mot mer ekstremt vær, kan vi få hjelp av en artsrik og dermed mer motstandsdyktig natur. Skog med mange arter er mer motstandsdyktig mot skadedyr og har lavere risiko for skogbrann.
 • Våtmark og skog kan ta imot store mengder regn og bidra til å kjøle ned områder ved hetebølger samt redusere risikoen for oversvømmelse. 
 • En global temperaturøkning på 1,5 grader kan føre til at 70 prosent av verdens korallrev forsvinner. Når korallene blir borte, forsvinner også en god del fisk som finner maten sin blant dem. 
 • I økosystemer som tidligere har vært lite påvirket av menneskelig aktivitet, slik som tundra, taiga og områder som Grønland, ser vi nå tydelige effekter av klimaendringene.
 • Landbruket og kjøttproduksjonen ødelegger for både det biologiske mangfoldet og klimaet, verden over. Nå øker også interessen i Nordan for “carbon farming”. Det betyr at vi endrer metodene i land- og skogbruk slik at mindre CO2 blir sluppet ut i atmosfæren. Det kan dreie seg om å binde mer organisk materie i jorden, beskoge åkre på nytt og verne våtmarker. 
 • ”Nature based solutions”, som vi hører om i klimadebatten, betyr at naturen og det biologiske mangfoldet kan bidra til å forebygge og dempe klimaendringene. 

Fakta:

 • En million av verdens dyre- og plantearter står i fare for å forsvinne, mange av dem allerede i løpet av ti år. Det er en nødssituasjon som setter menneskehetens fremtid på spill. De fem viktigste grunnene til at det har blitt slik, er  
 • 1. At dyr og natur fortrenges når mennesker bruker landområdene og vannet. 2. At vi jakter og fisker for hardt. 3. Klimaendringene. 4. Forurensningen. 5. Spredningen av fremmende arter.

Dette kan du gjøre:

 • Lær deg mer om koblingen mellom klimaendringene og krisen for det biologiske mangfoldet.​​​​​​
 • Engasjer deg i at både klima- og naturkrisen må løses samtidig. Her finner du et en verktøykasse for kunnskap og endring: