Helse og velferd i Norden

Kvinnelig helsemedarbeider
Fotograf
Ritzau-Scanpix
Et sosialt bærekraftig Norden er et av visjonsmålene i det nordiske samarbeidet og omfatter blant annet helse og velferd, en inkluderende omstilling samt barn og unges levekår.

Levetid

Forventet levealder er en av ​​de hyppigst brukte helsestatusindikatorene. I de nordiske landene har vi en relativt høy levealder, og Grønland er det eneste landet under det europeiske gjennomsnittet. Kvinner lever lengst av alle i de nordiske landene.

Forventet levetid ved fødselen

Pass av barn

Ordningene for pass av barn i Norden er blant de mest sjenerøse i verden. Det avspeiles i den veldig høye andelen barn i daginstitusjon. Adgang til barnepass av høy kvalitet til en overkommelig pris gjør det mulig for arbeidende foreldre, spesielt mødre, å realisere karrierer og kombinere familie- og arbeidsliv.

3-5-åringer i daginstitusjon. Prosent av aldersgruppen

Opplevd helse

Befolkningens opplevde helsetilstand i Norden ligger generelt forholdsvis tett på EU-gjennomsnittet. Unntaket er Sverige, der færre føler seg begrenset i forhold til sitt normale aktivitetsnivå grunnet  alvorlige helseproblemer. I den motsatte enden ligger Island, som har relativt mange som føler seg begrenset av helsetilstanden sin.

Opplevde begrensninger grunnet alvorlige helseproblemer (16+-år)

Flere fakta om helse og velferd

Den nordiske statistikkdatabasen inkluderer data for:

Helse, inklusive aktivitetsbegrensninger, fravær, dødsårsaker, helseutgifter, sykehus, helsepersonell, sykelighet og forventet levetid.

Sosiale forhold og inntekter omfatter opplysninger om pass av barn, inntekt, fattigdom og sosial beskyttelse.

 

Finn flere opplysninger og tall om helse og sosial beskyttelse i de nordiske landene på Nomesco og Nososcos informasjonsside. 

 

Hos Nordens velferdssenter kan du finne analyser og informasjon om utviklingen på velferdsområdet i Norden.

 

I publikasjonen State of the Nordic Region finner du analyser, tall og statistikk om samfunnsforholdene i de nordiske landene med en regional vinkling.

Ytterligere informasjon om helse og velferd i det nordiske samarbeidet kan du finne her