Hälsa och välfärd i Norden

Kvinnelig helsemedarbeider
Fotograf
Ritzau-Scanpix
Ett socialt hållbart Norden är ett av visionsmålen för det nordiska samarbetet och omfattar bland annat hälsa och välfärd, en inkluderande omställning samt barn och ungas levnadsvillkor.

Livslängd

Förväntad livslängd är en av de mest använda indikatorerna på hälsotillstånd. I de nordiska länderna har vi en relativt hög medellivslängd, med Grönland som det enda landet under det europeiska genomsnittet. Kvinnor lever längre än män i alla nordiska länder. 

Förväntad livslängd vid födseln

Barnomsorg

Barnomsorgen i Norden är bland de mest generösa i världen. Det återspeglas i den mycket höga andelen barn i förskolan. Tillgång till högkvalitativ och prisvärd barnomsorg gör det möjligt för arbetande föräldrar, särskilt mammor, att göra karriär och kombinera familj och arbetsliv.

3–5-åringar i förskolan i procent av åldersgruppen

Upplevd hälsa

Människors upplevda hälsotillstånd i Norden ligger i allmänhet relativt nära EU-genomsnittet. Undantaget är Sverige, där färre känner sig begränsade i förhållande till sin normala aktivitetsnivå på grund av allvarliga hälsoproblem. I den andra änden finns Island, där relativt många känner sig begränsade av sitt hälsotillstånd.

Upplevda begränsningar på grund av allvarliga hälsoproblem (16-åringar eller äldre)

Fler fakta om hälsa och välmående

Den nordiska statistikdatabasen innehåller data om:

Hälsa inklusive aktivitetsbegränsningar, frånvaro, dödsorsaker, sjukvårdskostnader, sjukhus, vårdpersonal, sjuklighet och förväntad livslängd.

Sociala förhållanden och inkomster omfattar uppgifter om barnomsorg, inkomst, fattigdom och social trygghet.

Hitta mer fakta och siffror om hälsa och social trygghet i Norden på Nomescos och Nososcos informationssida. 

Hos Nordens välfärdscenter kan du hitta analyser och information om utvecklingen på välfärdsområdet i Norden.

State of the Nordic Region hittar du analyser, siffror och statistik om sociala förhållanden i Norden med en regional infallsvinkel.

Mer information om hälsa och välfärd i det nordiska samarbetet hittar du här