Innhold

14.09.21 | Nyhet

Motstridende covid-restriksjoner gir økt uro i grenseregioner

Nesten fire av fem som bor og jobber i en nordisk grenseregionen, opplever at mulighetene deres til å bevege seg over grensene er innskrenket i svært høy grad under pandemien. Det er en økning på 17 prosentpoeng på et halvt år, viser en ny spørreundersøkelse fra det nordiske Grensehinde...

10.09.21 | Nyhet

Digitale sundhedstjenester skal være for alle

Digital sundhedsteknologi vil løfte velfærden for borgere i Norden, men ikke alle har lige let ved den digitaliserede tilværelse, der vinder frem. Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor Nordisk Ministerråd at skabe forudsætningerne for at ældre og udsatte grupper får samme gavn ...

18.05.20 | Deklarasjon

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...