Innhold

13.04.21 | Nyhet

Norden må lære av feilene fra pandemiperioden

Det nordiske samarbeidet har vært under hardt press i koronaåret, konstaterte Nordisk råds presidium på sitt møte 13. april. Men nå er det gode muligheter for å dra lærdom av utfordringene i pandemiperioden og styrke samarbeidet for å skape en tryggere og bedre hverdag for nordboerne. ...

11.04.21 | Nyhet

Corona på agendan då Nordiska rådet håller aprilmöten

Nordiska rådet samlas till digitala möten den 12-14 april. Under de tre dagarna möts bland annat alla fem partigrupper, de fyra utskotten och presidiet.

18.05.20 | Deklarasjon

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...