Innhold

29.12.20 | Nyhet

Året der gik i det nordiske samarbejde

2020 har budt på uventede udfordringer for det nordiske samarbejde som følge af COVID-19-pandemien. Ikke desto mindre har der været masser af begivenheder og udviklinger i nordisk regi. Her er et samlet overblik over nogle af de vigtigste historier fra året der gik i det nordiske samarb...

10.12.20 | Nyhet

Det digitale drømmeland – sundhed fra distancen

Mere digital sundheds- og velfærdsteknologi vil løfte velfærden i tyndt befolkede områder. Det vil gavne de små samfund rundt om i Norden økonomisk og den enkelte borger vil få adgang til mere fleksibel og bedre serviceydelser fra myndighederne. Men der skal være politisk vilje, tilgæng...

18.05.20 | Deklarasjon

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

Uttalelse fra utvalget for kunnskap og kultur om behov for sterkt nordisk samarbeid i forbindelse med koronakrisen

02.09.20 | Information

Det framtida nordiska hälsosamarbetet

Det nordiska hälsosamarbetet bygger till stor del på de 14 förslag som Bo Könberg lade fram i sin oberoende rapport "Det framtida nordiska hälsosamarbetet". Förslagen behandlar hur det nordiska hälsosamarbetet kan utvecklas och förstärkas under de kommande fem till tio åren. ...