Innhold

  03.09.04 | Deklarasjon

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

  03.01.20 | Information

  Om det nordiske samarbeidet om Arktis

  En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som berører dette unike og barske, men også sårbare området. De nordiske landene samarbeider om å forbedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og ...

  22.02.22 | Nyhet

  Nordisk Råd og EU-parlamentet holdt deres første formelle møde

  Nordisk Råd og Europa-Parlamentet har afholdt et todagesmøde i Helsingfors. På dagsordenen var blandt andet cybersikkerhed, Arktis og klimaspørgsmål. Mødet var det første efter de to organisationers etablering af formelle relationer med hinanden.

  01.11.21 | Nyhet

  Øget fokus på bæredygtig udvikling i nyt nordisk program for Arktis

  Nordisk Ministerråds Arktiske Samarbejdsprogram 2022-2024 er blevet vedtaget på Nordisk Råds session i København. Med titlen Et bæredygtigt Arktis, lægger programmet op til øget fokus på bæredygtig udvikling i regionen.