Innhold

09.09.18 | Nyhet

Arktis og klima på agendaen når Nordisk råd møtes i Nuuk

Klimaspørsmål og Arktis står i fokus når Nordisk råd innleder den politiske høsten med møter 12.–13. september. Møtene finner sted i Nuuk på Grønland, der sporene av den globale oppvarmingen er påtakelige. Det avspeiler også møteagendaen.

04.06.18 | Nyhet

50 arrangementer på sommerens demokratifestivaler

Nordisk Ministerråd og Nordisk Råd er stærkt repræsenteret på sommerens demokratifestivaler med et halvt hundrede arrangementer fordelt på seks lande. Mange vigtige temaer skal til debat – herunder digitalisering, unge og bæredygtighed.

13.08.18 | Deklarasjon

Ministerdeklaration om Bæredygtig turisme

Ministerdeklaration om bæredygtig turisme i Arktis

20.08.18 | Information

Om det nordiske samarbeidet om Arktis

En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som berører dette unike og barske, men også sårbare området. De nordiske landene samarbeider om å forbedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og ...