Innhold

  Informasjon
  30.01.23 | Information

  Om det nordiske samarbeidet om Arktis

  En stor del av de nordiske land- og havområdene ligger i den arktiske regionen. Norden er derfor sterkt engasjert i spørsmål som berører dette unike og barske, men også sårbare området. De nordiske landene samarbeider om å forbedre levekårene for befolkningene i de nordlige områdene og ...

  Nyheter
  Publikasjoner
  Deklarasjoner