Innhold

20.08.19 | Nyhet

Statsministrene vil ha sterkere nordisk fokus på klimaspørsmålet

Bærekraftspørsmål og uroen for effektene av klimaendringenes sto i sentrum for samtalene under de nordiske statsministrenes møte i Reykjavík 20. august. I en fornyet visjon for Nordisk ministerråd uttrykker statsministrene tydelig at de vil at det nordiske samarbeidet skal bli et mer ef...

28.06.19 | Nyhet

Nordiske energiministre enige om styrket samarbeid for karbonnøytralitet

Det nordiske energisystemet skal utvikles slik at det sikrer verdens mest integrerte og intelligente grønne, klimanøytrale økonomi med sterk konkurransekraft og leveringssikkerhet. Det fastslo de nordiske energiministrene på et møte i Reykjavík.

18.10.13 | Deklarasjon

Handlingsprogram för det nordiska energisamarbetet 2014 – 2017

Kommuniké från MR-E i Stockholm, 18 oktober 2013

21.08.18 | Information

Det nordiske energisamarbeidet

Det nordiske energisamarbeidet er unikt i verden og har en lang historie. Det første skrittet mot et samarbeid ble tatt allerede for mer enn 100 år siden, da en sjøkabel ble lagt ut mellom Danmark og Sverige i 1915.