Innhold

12.03.21 | Nyhet

Nordens dag – er det lys i mørket?

Nordisk ministerråd feirer 50-årsjubileum i 2021. På Nordens dag, 23. mars, fokuserer vi derfor gjennom fem digitale debatter på sentrale temaer som har betydning for folk i Norden, og som er viktige for at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region.

03.03.21 | Nyhet

Norden har løsningene for en fossilfri framtid

Nordiske løsninger er veien å gå for å oppnå en fossilfri energiproduksjon. Det sa EUs energikommissær Kadri Simson på et webinar i regi av Nordisk råd. På webinaret var det stor enighet om at framtidige energiutfordringer krever mer samarbeid, men det kom også en advarsel om at det nor...

26.05.20 | Deklarasjon

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiske energisamarbeidet

Det nordiske energisamarbeidet er unikt i verden og har en lang historie. Det første skrittet mot et samarbeid ble tatt allerede for mer enn 100 år siden, da en sjøkabel ble lagt ut mellom Danmark og Sverige i 1915.