Innhold

20.05.21 | Nyhet

Bærekraftige offentlige anskaffelser effektivt for å nå globale mål

Bærekraftige anskaffelser er et effektivt hjelpemiddel når offentlige virksomheter skal nå de globale bærekraftmålene. En rapport fra Nordisk ministerråd peker på en sterk kobling mellom anskaffelser og de globale målene, og viser også hvordan anskaffelser kan bidra til å nå målene. ...

12.03.21 | Nyhet

Nordens dag – er det lys i mørket?

Nordisk ministerråd feirer 50-årsjubileum i 2021. På Nordens dag, 23. mars, fokuserer vi derfor gjennom fem digitale debatter på sentrale temaer som har betydning for folk i Norden, og som er viktige for at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region.

26.05.20 | Deklarasjon

Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy

28.02.20 | Information

Det nordiske energisamarbeidet

Det nordiske energisamarbeidet er unikt i verden og har en lang historie. Det første skrittet mot et samarbeid ble tatt allerede for mer enn 100 år siden, da en sjøkabel ble lagt ut mellom Danmark og Sverige i 1915.