Innhold

  Informasjon
  01.06.22 | Information

  Arendalsuka 2022

  15.–18. august 2022: Arendalsuka i Norge

  16.12.21 | Nyhet

  Grön omställning i fokus i nytt program för nordiskt energisamarbete

  Det nordiska energisamarbetet ska de närmaste åren fokusera starkt på aktiviteter som understödjer den gröna omställningen och övergången till en ekonomi baserad på hållbar och klimatneutral energi. Det är innehållet i ett nytt nordiskt energipolitiskt samarbetsprogram för 2022-2024. ...

  04.11.21 | Nyhet

  2040: Kun fossilfri flytrafik i Norden

  Nordisk Råd ønsker at gøre Norden til verdens første fossilfri luftfartsmarked i 2040.

  26.05.20 | Deklarasjon

  Declaration of the Nordic Council of Ministers – Energy

  Read the decleration of the Nordic Council of Ministers – Energy