Dialog om rettferdig grønn omstilling samlet deltakere fra hele Norden

01.12.23 | Nyhet
Människor som sitter vid bord och lyssnar på en talare på en konferens
Photographer
Eyþór Árnason/norden.org
1. desember møttes representanter for de nordiske regjeringene, arbeidstakerne og arbeidsgiverne i Reykjavík for å diskutere hvordan man best kan sørge for at den grønne omstillingen i Norden blir så rettferdig som mulig.

Modellen med trepartsforhandlinger har lenge blitt brukt i Norden for å takle større samfunnsendringer, men forhandlinger som denne på nordisk nivå er ikke vanlig. Å samle både arbeidsgivere, arbeidstakere og regjeringer ved samme bord gjør at flere stemmer kan komme til orde.

– Jeg håper samtalen fører til at vi finner felles berøringspunkter mellom de nordiske landene, med Nordisk ministerråds visjon 2030 som ledestjerne. Jeg håper også at denne konferansen bare er begynnelsen på dialogen, og at vi fortsetter diskusjonen framover, sier Islands sosial- og arbeidsmarkedsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, som er vert for konferansen.

Sverige har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2024, og i løpet av året vil også temaet rettferdig grønn omstilling prege programmet for arbeidslivsministrene.

– For å øke kunnskapen og få et mer samlet grep om hvilke utfordringer den grønne omstillingen på arbeidsmarkedet fører med seg, vil det årlige arbeidsmarkedsministermøtet i Nordisk ministerråd for arbeidsliv neste år arrangeres i Skellefteå, som er et av stedene i Nord-Sverige der nyindustrialiseringen er spesielt påtakelig, forteller Sveriges arbeidsmarkeds- og integreringsminister Johan Pehrson.

Nordisk omforent memorandum

I forbindelse med trepartskonferansen kom de nordiske arbeidslivsministrene sammen med de nordiske arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene også med et omforent memorandum der man blant annet konstaterer at sosial inkludering og reduksjon av økonomisk ulikhet er viktig for å motvirke de eventuelle negative konsekvensene av den grønne omstillingen på arbeidsmarkedet.

Det framheves også at en omstilling til en grønn økonomi vil føre med seg utfordringer på arbeidsmarkedet, og at det er viktig at man framover har en åpen dialog med alle parter for å lykkes med å redusere de negative effektene.

Regionale forskjeller

Det er stor forskjell på hvor langt den grønne omstillingen har kommet i de ulike regionene i Norden, forteller Gustaf Norlén, forsker ved Nordregio.

– Vi ser at de fleste grønne jobbene finnes i de urbane regionene i Norden, mens de “brune”, forurensende jobbene finnes i distriktene. Befolkningen i distriktene er også mer bekymret for klimaendringene.

Norlén påpeker at det er viktig å huske at den grønne omstillingen både vil skape nye jobber og føre til at andre jobber forsvinner – og at disse endringene har ulik betydning på ulike steder i Norden.

Den nordiske modellen fortsatt viktig

I Sverige har man et aktuelt eksempel på en utfordring når det gjelder en rettferdig grønn omstilling. Fagbevegelsen har gått til kamp mot den amerikanske bilprodusenten Tesla for å innføre kollektivavtaler for arbeiderne firmaet har ansatt i Sverige.

– Samtidig som vi trenger nye, innovative bedrifter som Tesla for å lykkes med den grønne omstillingen, må vi også sørge for å beholde den nordiske modellen med kollektivavtaler så omstillingen blir rettferdig også for arbeiderne, sier Johan Hall fra den svenske lønnstakerorganisasjonen LO.

Ny teknologi og ærlighet

Fra arbeidsgiversiden framhever man hvor viktig den grønne veksten er for at Norden skal lykkes med den grønne omstillingen.

– Vi trenger investeringer i innovasjon og ny teknologi. Uten ny teknologi kommer vi ikke til å lykkes med den grønne omstillingen, sier Mikko Vieltojärvi fra den finske arbeidsgiverorganisasjonen EK.

Et annet synspunkt er at det er viktig for arbeidsgiverne å skape tillit ved å være årlige og åpne med arbeidstakerne om de kommende endringene.

– Det er vanskelig å komme med dårlige nyheter til arbeidere med en jobb som forsvinner. Men ærlighet er viktig – hvis vi ikke forteller om behovet for omstilling, utsetter vi bare den uunngåelige forandringen. Med ærlig kommunikasjon aktiveres alle til å aktivt bli en del av løsningen selv, for eksempel ved omskolering, sier Sólrún Kristjánsdóttir, administrerende direktør for den islandske bedriften Veitur Utilities.

Norden som modell for verden

I det nordiske samarbeidet har man også en sterk ambisjon om å kunne bidra globalt med nye løsninger. Cristina Martinez fra den internasjonale arbeiderorganisasjonen ILO sier at det kan være vanskelig å innføre nordiske løsninger i land der utviklingen ikke har kommet like langt.

– Det kan være utfordrende å implementere nordiske løsninger direkte i land der de demokratiske prosessene og den sosiale dialogen ikke er like utviklet, men de nordiske landene kan absolutt fungere som inspirasjon for resten av verden – den nordiske modellen med trepartsdialog er et fint eksempel på det, sier hun.