Nordisk råds nye president vil bryte ned grensehindringer

03.11.16 | Nyhet
Britt Lundberg och Juho Eerola
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Rive ned grensehindringer – det er den viktigste saken i året som kommer for Britt Lundberg, nyvalgt president for Nordisk råd.

Britt Lundberg fra Åland ble valgt til president under Nordisk råds sesjon i København på torsdag. Valget var enstemmig, og det var en fornøyd president som gikk ut av plenumssalen etter at sesjonen var over.

– Det er jo selvfølgelig helt fantastisk å bli valgt og vist denne tilliten, sa Britt Lundberg.

Hva blir de viktigste sakene for deg i det året du skal sitte som president?

– Jobben med å fjerne grensehindringer vil ha høyeste prioritet. Det er utrolig viktig at vi kan bevege oss fritt i Norden.

Jeg velger å se muligheter i stedet for problemer, så jeg tror det finnes mange muligheter foran oss. Det vanskelige er å prioritere og rekke alt, samt å finne ressurser til alt en vil gjøre.

Ser muligheter – ikke problemer

Britt Lundberg løfter frem det faktum at Norden til sammen har 26 millioner innbyggere og er verdens tolvte sterkeste økonomi. Derfor er det utrolig viktig å ha fri bevegelighet når det gjelder næringsliv, jobb, studier og pensjon.

Hva blir de største utfordringene?

– Jeg velger å se muligheter i stedet for problemer, så jeg tror det finnes mange muligheter foran oss. Det vanskelige er å prioritere og rekke alt, samt å finne ressurser til alt en vil gjøre.

Det er merverdi å hente

Hva ville du endre på i det nordiske samarbeidet om du hadde frie tøyler?

– Jeg ville kanskje i enda høyere grad fokusere på det vi har til felles i Norden, dra nytte av den styrken som ligger i at vi er så store i fellesskap, og at vi faktisk kan være et godt eksempel for resten av verden og t.o.m. skape merverdi for alle land og selvstyrte regioner ved å bruke hele det samlede Norden.

Britt Lundberg er født 1963 og er leder for Midtengruppen i Nordisk råd. På Åland representerer hun partiet Centern i Ålands Lagting. Hun er utdannet lærer. Hun tar over presidentposten ved årsskiftet, samtidig med at Finland overtar formannskapet i Nordisk råd. Britt Lundberg er valgt for ett år og overtar etter Henrik Dam Kristensen fra Danmark.

Finske Juho Eerola fra Nordisk frihet ble valgt til visepresident.

I formannskapsperioden 2017 prioriterer Finland tre områder: Norden og dannelse, Norden og energi samt Norden og nettverksbygging. I videoen under kommenterer Britt Lundberg Finlands prioriteringer.