Bevar kompetansen i grensekomiteene

10.04.24 | Nyhet
Photographer
Gwenael Akira Helmsdal Carre/norden.org
De nordiske grensekomiteer bør oppgraderes i stedet for å konkurranseutsettes. Det mener Nordisk råd og går dermed imot deler av forslaget til samarbeidsprogrammet for regionalsektoren for perioden 2025-2030.

- De tolv grensekomiteene fra Øresundsregionen i sør til Haparanda/Torneå i nord er svært viktige i arbeidet med å realisere visjonen om Norden som verdens mest bærekraftige og integrerte region. Samarbeid i grenseregionene er en viktig del for hele Norden, det sier Per-Arne Håkansson, talsperson for Nordisk råds utvalg for vekst og utvikling.

I forbindelse med arbeidet med et nytt samarbeidsprogram for perioden 2025–2030 har Nordisk Ministerråds regionalsektor gitt et eksternt konsulentbyrå i oppdrag å gjennomføre en evaluering av det grenseregionale samarbeidet i Norden med tilhørende forslag til ny samarbeidsmodell.

Nordisk råd er ikke enig i rapportens konklusjoner. Fremfor alt gjelder dette forslaget om at de eksisterende grensekomiteene i kommende programperiode konkurranseutsettes i en åpen anbudskonkurranse. Det vil innebære at grensekomiteer med lang erfaring fra grenseoverskridende regionalt politisk samarbeid risikerer å bli nedprioritert for kortsiktige mål og løsninger uten regionalpolitisk forankring.

Grensekomiteer er en infrastruktur som på vegne av lokale og regionale demokratisk valgte organer arbeider for å integrere Norden.

- I stedet for å oppgradere grensekomiteene, foreslår Nordisk ministerråd at de konkurranseutsettes. Vi er kritiske til det da dette ikke handler om bedrifter eller næringsvirksomhet, men er basert på langvarig samfunnsnytte og samarbeid med regionale og lokale folkevalgte i grenseområder. Vi ønsker at innspillene som kom fra de tolv grensekomiteene skal ivaretas og bli en del av samarbeidet og finansieringsmodell som er under utforming, avslutter Håkansson.