Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Svensk.

Olika regler bromsar handel med varor i Norden – men lösningar finns

21.09.20 | Nyhet
Tull och moms-rapport 2020.

Tull och moms

Fotograf
Magnus Fröderberg
Det finns fortfarande hinder i vägen för fri import och export av varor inom Norden. Oftast gäller problemen olika tull- och skatteregler när varor förflyttas mellan ett nordiskt EU-land och ett land som inte är med i EU.

Det här kommer fram i en rapport som beställts av Gränshinderrådet vid Nordiska ministerrådet. Rapporten Varuhandel på lika villkor? Tull och moms i Norden ur ett gränshinderperspektiv lyfter fram konkreta problem knutna till den fria rörligheten för varor, men kommer också med en rad förslag på hur de kan lösas.

Den överordnade konklusionen i rapporten är att det vid förflyttning av varor inom Norden finns relativt få problem som beror på tull och skatt. Många av problemen är dock svåra att lösa, antingen på grund av de ramar som existerande tull- och skatteområden sätter, eller på grund av att de har så begränsad samhällsekonomisk betydelse att de inte prioriteras av myndigheterna.

De olika regelverken kan dock ha stor betydelse för dem som påverkas, visar rapporten. De leder både till ett administrativt merarbete och till merkostnader jämfört med situationer där gränskontroll för varor inte sker.

Tre konkreta exempel visar problemen

Rapporten lyfter fram tre fiktiva, konkreta exempel för att belysa problemen. Exemplen gäller handel över gränserna mellan Sverige, Norge, Finland och Danmark och har särskilt fokus på gränsregioner. Det handlar både om företag som bedriver handel rent fysiskt över gränserna och företag som bedriver näthandel.

Gemensamt för dem alla är att de stöter på problem särskilt när det gäller verksamhet över tull- och skattegränserna mellan EU-länder och icke-EU-länder. Olika regler och bestämmelser leder till kostnader som ofta drabbar mindre företag hårdare.

Rapporten fokuserar också på lösningar

- Rapporten visar att den fria rörligheten på varor inte ännu fungerar helt smärtfritt i Norden. Nordiska ministerrådets vision är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region 2030 och det betyder att vi måste arbeta för att få bort kvarvarande hinder också när det gäller import och export av varor. Jag hoppas att rapporten kan bidra till en konstruktiv debatt om lösningar som kan underlätta vardagen för särskilt mindre företagare i gränsregionerna, säger Vibeke Hammer Madsen, norsk ledamot i Gränshinderrådet.

Rapporten fokuserar på några centrala problemområden där det kan finnas förutsättningar för att hitta lösningar och främja den fria rörligheten. Det gäller bland annat importmoms för företag och privatpersoner som saknar momsregistrering samt tullhantering vid klareringsexpeditionerna.