Innhold

  Nyheter
  06.05.22 | Nyhet

  Kraftig kritikk av mangelfullt nordisk transportsamarbeid

  De nordiske regjeringer sleper bena etter seg i spørsmålet om styrket samarbeid om transportinfrastruktur. I mange år har Nordisk råd bedt regjeringen om å styrke samarbeidet ved å opprette et eget ministerråd for transport. Så langt har regjeringen ikke fulgt parlamentarikernes ønsker....

  03.05.22 | Nyhet

  Stärkt samarbete inom handeln kan ge stor nordisk nytta

  Det finns goda möjligheter för de nordiska länderna att fördjupa samarbetet inom handeln ytterligare. Det visar en färsk rapport som Kommerskollegium i Sverige har gjort och som nyligen presenterades för det nordiska Gränshinderrådet.

  20.12.21 | Information

  Om Nordisk ministerråds grensehinderarbeid

  Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fr...

  Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
  01.07.20 | Deklarasjon

  Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

  Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.