Innhold

03.03.21 | Nyhet

Korona gir Grensehinderrådet ekstra jobb også i 2021

De som bor og pendler i de nordiske grenseregionene, må få en forsikring fra politikerne om at landene ikke stenger grensene under framtidige kriser. Folk må kunne våge å stole på at de kan ta en jobb på den andre siden av grensen, sier det nordiske Grensehinderrådets leder Kimmo Sasi. ...

26.02.21 | Nyhet

Grensehinderrådet: Gledelig at Norge åpner grensen for jobbpendlere

Norge åpner grensene for jobbpendlere fra Sverige og Finland fra og med 1. mars, oppgir den norske regjeringen i en pressemelding. Beskjeden ses som veldig positiv i det nordiske Grensehinderrådet, som har arbeidet aktivt for å få en løsning på spørsmålet.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

29.01.20 | Information

Om Nordisk ministerråds grensehinderarbeid

Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å nå statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Arbeidet drives av Grensehinderrådet, som innledet sin virksomhet i januar 2014. I og med Grensehinderrådets fornyede mandat fr...