Innhold

01.06.21 | Nyhet

Ny undersøkelse viser hvordan nordboerne opplever landenes ulike covid-restriksjoner

De nordiske landenes ulike restriksjoner i kampen mot covid-19 har fortsatt store konsekvenser for personer og bedrifter som har sitt virke i grenseregionene eller beveger seg mellom landene. Nå lanserer det nordiske Grensehinderrådet en tredje spørreundersøkelse for å følge opp hvordan...

31.05.21 | Nyhet

Cybertrusler og pandemien i fokus når Nordisk råd avholder temasesjon

Cybersikkerhet og hybride trusler og hvordan de nordiske landene håndterer pandemien, står på dagsordenen når Nordisk råd avholder sin årlige temasesjon 28.–30. juni. I debattene om cybersikkerhet og korona deltar også relevante nordiske ministre. Debattene sendes direkte på nettet. ...

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

18.05.21 | Information

Gränshinderrådets arbete med coronarelaterade störningar

Det nordiska Gränshinderrådet har under hela pandemin aktivt arbetat med att undanröja de negativa konsekvenserna för den fria rörligheten som har uppstått på grund av de nordiska ländernas olika coronarestriktioner. Arbetet har gått ut på att samla in information om störningar och prob...