Innhold

04.11.21 | Nyhet

Sterk tro på økt samarbeid etter Nordisk råds sesjon

Det er grunn til optimisme for et tettere nordisk samarbeid om kriseberedskap i framtiden. Det sier Nordisk råds visepresident Annette Lind, som synes at signaler som har kommet fram under Nordisk råds sesjon, tyder på stor enighet om at Norden må samarbeide bedre når pandemien er over....

03.11.21 | Nyhet

Nordisk råd: Koronakrisen har blottlagt store problemer

Sett med globale briller har Norden klart seg bra gjennom koronapandemien. Blant innbyggerne i Norden og medlemmene av Nordisk råd er holdningen imidlertid ikke fullt så entydig.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

18.05.21 | Information

Gränshinderrådets arbete med coronarelaterade störningar

Det nordiska Gränshinderrådet har under hela pandemin aktivt arbetat med att undanröja de negativa konsekvenserna för den fria rörligheten som har uppstått på grund av de nordiska ländernas olika coronarestriktioner. Arbetet har gått ut på att samla in information om störningar och prob...