Innhold

24.09.21 | Nyhet

Språket största hindret för att jobba över finsk-svenska gränsen

Språkskillnader utgör det största mentala hindret för att arbeta över den finsk-svenska gränsen i Tornedalen, visar en kartläggning från Øresundsinstituttet. Kartläggningen är en fortsättning på tidigare undersökningar som gjorts för gränsregionerna Norge-Sverige och Danmark-Sverige. ...

14.09.21 | Nyhet

Samarbeid i krisetid ble diskutert på nordisk ministermøte på Åland

De nordiske landenes samarbeid både under koronapandemien og i framtida var et av temaene som ble behandlet da de nordiske samarbeidsministrene møttes i Mariehamn 13.–14. september.

Øresundsbroen - Bridge connecting Denmark and Sweden
01.07.20 | Deklarasjon

Uttalelse om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden

Uttalelse fra Nordisk råds utvalg for kunnskap og kultur om behovet for tiltak for å redusere de sosiale og kulturelle konsekvensene av grensestengingen for innbyggerne i Norden.

18.05.21 | Information

Gränshinderrådets arbete med coronarelaterade störningar

Det nordiska Gränshinderrådet har under hela pandemin aktivt arbetat med att undanröja de negativa konsekvenserna för den fria rörligheten som har uppstått på grund av de nordiska ländernas olika coronarestriktioner. Arbetet har gått ut på att samla in information om störningar och prob...