Livslångt lärande för framtidens arbetsmarknad

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Studien utforskar kompetensbehov på framtidens arbetsmarknad och nordiska system för livslångt lärande. Med fokus på digitalisering och grön omställning, kartläggs strukturerna för att stärka och anpassa utbildningssystemen i samtliga nordiska länder, Grönland, Färöarna och Åland. Resultaten betonar livslångt lärandes roll för att hantera arbetsmarknadens utmaningar och föreslår att samarbete mellan utbildningsinstitutioner, näringslivet och regeringar stärks, att flexibiliteten i utbildningsutbudet ökar, att arbetsgivares engagemang stärks, att systemet för validering utökas och förbättras samt att det nordiska samarbetet och erfarenhetsutbytet stärks för att livslångt lärande i högre utsträckning ska bidra till att möta framtidens kompetensbehov på arbetsmarknaden.
Publikasjonsnummer
20924:520