Eiríkur Ørn Norðdahl

Eiríkur Örn Norðdahl
Fotograf
Johann Pall Valdimarsson
Eiríkur Örn Norðdahl: Illska (Ondskap) Roman, Mál og menning, 2012 (Dansk oversettelse: Nanna Kalkar)

Eiríkur Örn Norðdahl er en av de mest produktive og allsidige forfatterne i moderne islandsk litteratur. Elskere av avantgardepoesi, både hjemme og i utlandet, kjenner ham for hans grenseutfordrende eksperimenter med konkret lyrikk, digital poesi og spoken-word happenings. Han har også utgitt fire romaner og er en veldig aktiv debattant og forfatter av essay, kronikker og debattinnlegg, både on- og offline. Eiríkur Örn debuterte med diktsamlingen Heilagt stríð som han ga ut selv i 50 eksemplarer 2001. Siden da har det blitt fire romaner, atskillige oversettelser og redaksjonsprosjekter og minst seks diktsamlinger. En stor del av Eirikur Örns poesi finnes imidlertid bare på internettet eller som performance.

Eirikur Örns mangesidige talent som skribent utfolder seg på forskjellig vis i den nominerte romanen, IllskaIllska er en stor roman uansett hvilken målestokk man bruker. Den er en murstein av en bok, men også stor i sin rekkevidde, sine ambisjoner og valget av de filosofiske og historiske problemene den setter under debatt.  Fortellermåten er polyfonisk og kan virke kaotisk, men fortelleren viser seg å ha et stramt grep på alle tøylene. I grunnen er Illska en europeisk historisk roman og en islandsk samtidsroman, men den er også spekket med poesi, sakprosa – som veksler mellom filosofi, historie og politisk teori – metatekstuelle eksperimenter og lek av forskjellig format.

Eiríkur Ørn Norðdahl er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014 for "Illska".

De to største trådene som flettes sammen i Illska møtes i hovedpersonen, Agnes Lukauskas. Agnes er barn av litauiske foreldre som innvandret til Island lenge før folk begynte å strømme til landet fra Øst-Europa etter år 2000. Hun er født i 1979 og oppvokst i Kópavogur, en forstad til Reykjavík. Som voksen er hun besatt av andre verdenskrig og Holocaust. Interessen bunner i hennes personlige bakgrunn. Familien hennes kommer fra den lille byen Jubarkas, der det i begynnelsen av andre verdenskrig bodde fem tusen mennesker, halvparten jøder. Etter krigen var det ingen jøder igjen. Forfedrene hennes sto på hver sin side av linjen som atskilte bødler og ofre, hennes jødiske oldemor og oldefar ble drept, onklene og oldefaren var blant dem som drepte dem.

Selv er Agnes historiker og arbeider med en avhandling om høyrepopulistiske partier i Europa. Hun har en kjæreste, lingvisten Ómar, men er ham utro med den mest usansynnlige kandidaten, fullblodsnazisten Arnór, som også er historiker.  I romanen fortelles deres historier, om deres oppvekst på forskjellige steder på Island, deres kjærlighetshistorier og ikke minst historien om Ómars flukt fra sitt liv. Da han oppdager Agnes' utroskap, brenner han hjemmet deres, stikker av og streifer rundt omkring i Europa på flukt fra seg selv og konsekvensene.

Romanens to tidsplan avspeiler delvis hverandre, men bare delvis. Selv om ondskapen finnes overalt og i alle tidsaldre, er den ikke noe ensformig vesen. Ondskapen vi møter i Eirikur Örns roman har mange ansikter og mange nyanser, og den finnes i alle mulige formater, i historien, i samtiden, i handlinger, språk og tanker, og den blir beskrevet, reflektert over, analysert og gjort til latter.

Illska er en roman av dimensjoner, og den tar alle mulige tekniske midler og knep i bruk, men den er også medrivende og politisk og historisk engasjert.

Jón Yngvi Jóhannsson