Eiríkur Ørn Norðdahl

Eiríkur Örn Norðdahl
Fotograf
Johann Pall Valdimarsson
Eiríkur Örn Norðdahl: Illska (Dansk titel Ondskab). Roman, Mál og menning, 2012 (Dansk översättning: Nanna Kalkar)

Eiríkur Örn Norðdahl hör till de mest produktiva och mångsidiga författarna inom modern isländsk litteratur. De som älskar avantgardistisk poesi, både hemma och utomlands, känner honom för hans gränsutforskande experiment med konkret lyrik, digital poesi och spoken-word happenings. Han har också publicerat fyra romaner och är en mycket aktiv debattör och författare av essäer, krönikor och debattinlägg, både on- och offline.  Eiríkur Örn debuterade med diktsamlingen Heilagt stríð (Jihad) som han utgav själv i 50 exemplar 2001. Sedan dess har det blivit fyra romaner, åtskilliga översättningar och redaktionsprojekt och minst sex diktsamlingar. En stor del av Eiríkur Örns poesi finns dock endast på internet eller som performance.

Eiríkur Örns mångsidiga talang som skribent utvecklar sig på olika sätt i den nominerade romanen, Illska Illska är en stor roman oavsett vilken måttstock man använder. Den är en tegelsten till bok, men också stor i sin räckvidd, sina ambitioner och valet av de filosofiska och historiska problem som den lyfter till debatt.  Berättarsättet är polyfoniskt och kan verka kaotiskt, men berättaren visar sig ha ett stramt grepp om alla tyglar. I grunden är Illska en europeisk historisk roman och en isländsk samtidsroman, men den är också späckad med poesi, sakprosa – som växlar mellan filosofi, historia och politisk teori  –  metatextuella experiment och lek i olika former.

Eiríkur Ørn Norðdahl er nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014 for "Illska".

De två största trådarna som flätas samman i Illska möts i huvudpersonen, Agnes Lukauskas. Agnes är barn till litauiska föräldrar som invandrar till Island långt innan folk började strömma till landet från Östeuropa efter år 2000. Hon är född 1979 och uppvuxen i Kópavogur, en förstad till Reykjavík. Som vuxen är hon besatt av andra världskriget och Förintelsen. Intresset bottnar i hennes personliga bakgrund. Hennes familj kommer från den lilla staden Jubarkas, där det i början av andra världskriget bodde femtusen människor, hälften av dem judar. Efter kriget fanns det inga judar kvar. Hennes förfäder stod på var sin sida om den linje som skiljde åt bödlar och offer, hennes judiska mormorsmor och mormorsfar dödades, hennes farbröder och hennes farfarsfar var bland dem som dödade dem.

Själv är Agnes historiker och arbetar på en avhandling om högerpopulistiska partier i Europa. Hon har en sambo, lingvisten Ómar, men är otrogen mot honom med den mest osannolika kandidaten, fullblodsnazisten Arnór, som också är historiker.  I romanen beskrivs deras historier, deras uppväxt på olika platser på Island, deras kärlekshistorier och inte minst historien om Ómars flykt från sitt liv. När han upptäcker att Agnes varit otrogen bränner han deras hem, sticker iväg och irrar runt i Europa på flykt från sig själv och konsekvenserna.

Romanens två tidsplan avspeglar delvis varandra, men bara till viss del. Även om ondskan finns överallt och i alla tidsåldrar är den inte något likformigt väsen. Den ondska vi möter i Eiríkur Örns roman har många ansikten och många nyanser och den finns i alla möjliga former, i historien, i samtiden, i handlingar, språk och tankar och den blir beskriven, reflekterad över, analyserad och gjord till åtlöje.

Illska är en roman av stora dimensioner och den tar alla möjliga tekniska medel och knep i bruk, men den är också medryckande och politiskt och historiskt engagerad.

Jón Yngvi Jóhannsson