Elin Persson

Elin Persson
Photographer
Caroline Andersson Renaud
Elin Persson: De afghanska sönerna. Ungdomsbok, Bonnier Carlsen, 2020. Nominert til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2021.

Etter videregående jobber Rebecka på et hjem for alenekommende flyktningungdommer og tar hånd om tre afghanske gutter. Hun har ingen erfaring, kan ingenting om behandling eller integrering, får likevel raskt et stort ansvar, skal jobbe etter instrukser. En kollega oppfordrer henne til ikke å la dem komme under huden, men det er vanskelig å holde avstand og gjemme seg bak regler, upersonlige rutiner og formell registrering av det som skjer. Puslespillbiter til traumene guttene har bak seg, deres liv, flukt og lengsel etter familien, pipler inn gjennom uttalelser og reaksjoner. Hun kommer dem nær, får sterke bånd til dem, kan ikke holde skjebnene deres fra seg – og er maktesløs når en av dem går mot en tragisk slutt.

De afghanska sönerna er sosialantropologen Elin Perssons debutroman. Hun har selv arbeidet på et slikt hjem og fanger dyktig inn både hverdagen og krisene, samholdet og bråket mellom beboerne mens de venter i lang tid på beskjed om de får bli i landet.

Elin Persson gir ingen forklaringer, løsninger eller konklusjoner. Hun får leseren til å forstå hvilke dramaer som beveger seg under overflaten, ved å sanselig og detaljskarpt beskrive det Rebecka iakttar, med et både saklig og poetisk språk. Fortellingen er rammende, med mange ladede scener, men også fylt av humor, som når hun skildrer kulturforskjeller, språklige misforståelser og guttenes manglende kunnskap om det vi synes er en selvfølge. Hun viker ikke unna fordommer og forutinntatte meninger fra både dem og personalet. Bildet av guttene og tilværelsen på hjemmet blir rikt, dypt og mangesidig, får dem til å tre fram som levende personligheter. Boka blir til en opprørende og realistisk skildring av en virkelighet bak statistikken og tallene rundt flyktningbølgen i 2015.