Elin Persson

Elin Persson
Photographer
Caroline Andersson Renaud
Elin Persson: De afghanska sönerna. Ungdomsbok, Bonnier Carlsen, 2020. Nominerad till Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris 2021.

Efter studenten arbetar Rebecka på ett HVB-hem för ensamkommande flyktingungdomar, har hand om tre afghanska pojkar. Hon har ingen erfarenhet, kan ingenting om behandling eller integration, får ändå snabbt ett stort ansvar, ska arbeta enligt instruktioner. En kollega uppmanar henne att inte låta dem komma under huden, men det är svårt att hålla distans och gömma sig bakom regler, opersonliga rutiner och formell registrering av det som sker. Pusselbitar till de trauman pojkarna har bakom sig, deras liv, flykt och längtan efter familjen, sipprar in genom deras uttalanden och reaktioner. Hon kommer dem nära, får starka band med dem, kan inte hålla deras öden ifrån sig – och är maktlös när ett av dem går mot ett tragiskt slut.

De afghanska sönerna är socialantropologen Elin Perssons debutroman. Hon har själv arbetat på HVB-hem, fångar skickligt både vardagen och kriserna, sammanhållningen och bråken mellan de boende under den långa väntan på besked om de får stanna i landet.

Elin Persson ger inga förklaringar, lösningar eller slutsatser. Hon får läsaren att förstå vilka dramer som rör sig under ytan genom att sinnligt och detaljskarpt, med ett både sakligt och poetiskt språk, beskriva det Rebecka iakttar. Berättelsen är drabbande, med många laddade scener, men också fylld av humor, som när hon skildrar kulturskillnader, språkliga missförstånd och pojkarnas bristande kunskap om det vi tycker är självklart. Hon väjer inte för fördomar och förutfattade meningar från såväl dem som personalen. Bilden av både pojkarna och tillvaron på hemmet blir rik, fördjupad och mångsidig, får dem att träda fram som levande personligheter. Boken blir till en upprörande och realistisk skildring av en verklighet bakom statistiken och sifforna kring 2015 års flyktingvåg.