De unge har innflytelse på det nordiske samarbeidet

07.10.19 | Nyhet
Barbara Gaardlykke Apol

Barbara Gaardlykke Apol, Ungdommens Nordiske Råd

Fotograf
Ungdommens Nordiske Råd
De nordiske ungdomspolitikernes stemme blir hørt, og den spiller en vesentlig rolle i det nordiske samarbeidet. Det mener Barbara Gaardlykke Apol, president for Ungdommens nordiske råd, som ser fram til Nordisk råds kommende sesjon og roser valget av klima som sesjonstema.

Ungdommens nordiske råd (UNR) har innflytelse på utviklingen av det nordiske samarbeidet og bidrar til at Nordisk råd kan fremme samarbeidsforslag på et bredere demokratisk representativt grunnlag. Slik vurderer Barbara Gaardlykke Apol, fra Færøyene og president for UNR, ungdomsorganisasjonens rolle.

– Grunnleggende syns jeg hele poenget med UNR er å bidra med nye ideer, slik at Nordisk råd kan bli så bredt demokratisk representert som mulig og dermed komme med så mange forslag om samarbeid som mulig. En del av dette er også å forholde seg kritisk og komme med både krav og forslag, sier hun og utdyper:

– Hvis man ser gjennom hvilke resolusjoner som har blitt vedtatt på UNRs sesjoner, og som senere har blitt medlemsforslag i Nordisk råd, ser man at det faktisk dreier seg om ganske mange. Det betyr at vår tilstedeværelse betyr noe og fører til noe.

Hvis man ser gjennom hvilke resolusjoner som har blitt vedtatt på UNRs sesjoner, og som senere har blitt medlemsforslag i Nordisk råd, ser man at det faktisk dreier seg om ganske mange. Det betyr at vår tilstedeværelse betyr noe og fører til noe.

Barbara Gaardlykke Apol, president for Ungdommens nordiske råd

De unges innflytelse er viktig for demokratiet

Det er essensielt at det blir lyttet til de unge hvis man skal fastholde de grunnleggende prinsippene i et representativt demokrati. Til spørsmålet om hvorvidt svenske Greta Thunberg har gjort det lettere for unge å få politisk innflytelse, svarer Barbara Gaardlykke Apol:

– Jeg synes det etter hvert er et ganske utbredt fenomen at politiske fora prøver å inkludere unge i beslutningsprosesser. Hvor godt det virker, og hvordan det lykkes, er en helt annen sak. Jeg mener ikke at Greta Thunberg nødvendigvis er årsaken til dette. Men Greta Thunberg har startet en global bevegelse som ønsker revolusjonerende endringer og handling når det gjelder klima. Etter lang tid med demonstrasjoner og opprop om handling har det lyktes henne å få hele verdens oppmerksomhet. Det skal hun ha stor ros for!

For øvrig mener jeg også at det er en selvfølge at politikere lytter til unge. Slik de også skal lytte til jevnaldrende, eldre og diverse andre grupper. Vi har et helt grunnleggende demokratisk problem hvis det ikke blir lyttet til en så stor befolkningsgruppe. 

UNRs president Barbara Gaardlykke Apol er ikke redd for å skape debatt. På Nordisk råds temasesjon 2019 brakte hun abortspørsmålet opp til debatt i plenum.

Den nordiske ungdommens rolle på verdensplan

I tillegg til innsatsen på nordisk plan tar UNR også del i samarbeidsfora på globalt plan, der de er med på å representere det nordiske samarbeidet og utveksler kunnskap med omverdenen.

– Jeg synes godt vi kan være stolte av UNRs arbeid. Vi får også invitasjoner fra andre fora rundt i verden som ønsker å lære om organisasjonen vår og også ”kopiere” strukturen, uttaler Barbara Gaardlykke Apol.

Ser fram til Nordisk råds sesjon

I tråd med det nordiske samarbeidets visjon om å bli verdens mest bærekraftige og integrerte region har Nordisk råds kommende sesjon klima som tema. En beslutning som gleder Barbara Gaardlykke Apol.

– Jeg er virkelig glad for årets tema, som nettopp er klima. Jeg gleder meg veldig til å høre de nordiske politikerne gi sine innspill til løsninger, og enda mer til hvordan vi i Norden sammen kan nå målet om å blive verdens mest bærekraftige region. Jeg håper at det vil bli lagt opp til handling, og at det kommer til å være enighet om å stå sammen i Norden, sier presidenten for UNR.

– I anledning av sesjonens tema vil jeg gjerne oppfordre til mer samarbeid på klimaområdet. Norden er et fantastisk sted med gode vilkår for menneskene som bor her, så vi har ingen unnskyldning for ikke å sette oss ambisiøse mål, som å være den ledende regionen for nedskjæring i CO2, investeringer i grønn energi og beskyttelse av biologisk mangfold. Vi trenger handling nå, påpeker hun avslutningsvis.

Norden er et fantastisk sted med gode vilkår for menneskene som bor her, så vi har ingen unnskyldning for ikke å sette oss ambisiøse mål, som å være den ledende regionen for nedskjæring i CO2, investeringer i grønn energi og beskyttelse av biologisk mangfold. Vi trenger handling nå.

Barbara Gaardlykke Apol, president for Ungdommens nordiske råd

Barbara Gaardlykke Apol har vært president for Ungdommens nordiske råd siden oktober 2018. Hennes etterfølger til posten blir valgt på Ungdommens nordiske råds sesjon 26. og 27. oktober 2019. Hun kommer fra Færøyene og representerer Sosialistisk Ung.