Unga har inflytande över det nordiska samarbetet

07.10.19 | Nyhet
Barbara Gaardlykke Apol

Barbara Gaardlykke Apol, Ungdommens Nordiske Råd

Fotograf
Ungdommens Nordiske Råd
De nordiska ungdomspolitikernas röst hörs, och den spelar en viktig roll i det nordiska samarbetet. Det menar Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens Nordiska råd, som ser fram emot Nordiska rådets kommande session och berömmer valet av klimatet som sessionens tema.

Ungdomens Nordiska råd (UNR) har inflytande över utvecklingen av det nordiska samarbetet och bidrar till att Nordiska rådet kan lägga fram förslag till samarbete på en bredare, demokratiskt representativ grund. Så bedömer UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol från Färöarna ungdomsorganisationens roll.

– I grund och botten anser jag att hela poängen med UNR är att bidra med nya idéer så att Nordiska rådet kan bli så brett demokratiskt representerat som möjligt och därmed komma med så många förslag på samarbete som möjligt. En del av detta är också att vara kritisk och komma med både krav och förslag, säger hon och utvecklar:

– Om man tittar på vilka resolutioner som antagits vid UNR:s sessioner och som senare har blivit medlemsförslag i Nordiska rådet, så ser man att det faktiskt är rätt många. Det innebär att vår närvaro betyder något och gör skillnad.

Om man tittar på vilka resolutioner som antagits vid UNR:s sessioner och som senare har blivit medlemsförslag i Nordiska rådet, så ser man att det faktiskt är rätt många. Det innebär att vår närvaro betyder något och gör skillnad.

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens Nordiska råd

Ungas inflytande är viktigt för demokratin

Det är viktigt att man lyssnar på unga om vi ska hålla fast vid de grundläggande principerna i en representativ demokrati. På frågan om huruvida Greta Thunberg har gjort det lättare för unga att få politiskt inflytande svarar Barbara Gaardlykke Apol så här:

– Det har blivit ganska vanligt att politiska forum försöker inkludera unga i beslutsprocesser. Hur väl det fungerar och hur det lyckas är en helt annan sak. Jag menar inte att Greta Thunberg nödvändigtvis är orsaken till detta. Men Greta Thunberg har startat en global rörelse som vill ha revolutionerande förändringar och handling när det gäller klimatet. Efter en lång tid med demonstrationer och uppmaningar till handling har hon lyckats att få hela världens uppmärksamhet. Och det ska hon ha mycket beröm för!

– Vidare anser jag också att det är en självklarhet att politikerna lyssnar på unga. Precis som de ska lyssna på jämnåriga, äldre och diverse andra grupper. Vi har ett grundläggande demokratiskt problem om man inte lyssnar på en så stor befolkningsgrupp. 

UNR:s president Barbara Gaardlykke Apol är inte rädd för att skapa debatt. På Nordiska rådets temasession 2019 tog hon upp abortfrågan till debatt i plenum.

Nordiska ungdomars roll i världen

Utöver insatser på nordisk nivå deltar UNR i internationella samarbetsforum, där organisationen företräder det nordiska samarbetet och utbyter kunskap med omvärlden.

– Jag tycker verkligen att vi kan vara stolta över UNR:s arbete. Vi får dessutom inbjudningar från andra forum runt om i världen som vill lära sig om vår organisation och rent av ”kopiera” vår struktur, säger Barbara Gaardlykke Apol.

Ser fram emot Nordiska rådets session

I linje med det nordiska samarbetets vision att vara världens mest hållbara och integrerade region har Nordiska rådets kommande session klimatet som tema. Ett beslut som välkomnas av Barbara Gaardlykke Apol.

– Jag är verkligen glad över årets klimattema. Jag ser fram emot att höra de nordiska politikernas förslag till lösningar och framför allt hur vi i Norden kan uppnå målet att bli världens mest hållbara region. Jag hoppas att man uppmanar till handling och enas om att stå tillsammans i Norden, säger UNR:s president.

– Med anledning av sessionens tema vill jag uppmana till mer samarbete om klimatet. Norden är en fantastisk plats med goda förutsättningar för människorna som bor här, så vi har ingen ursäkt för att inte sätta upp ambitiösa mål, såsom att vara den ledande regionen inom minskning av koldioxidutsläpp, investeringar i grön energi och skydd av biologisk mångfald. Vi behöver åtgärder nu, säger hon avslutningsvis.

Norden är en fantastisk plats med goda förutsättningar för människorna som bor här, så vi har ingen ursäkt för att inte sätta upp ambitiösa mål, såsom att vara den ledande regionen inom minskning av koldioxidutsläpp, investeringar i grön energi och skydd av biologisk mångfald. Vi behöver åtgärder nu.

Barbara Gaardlykke Apol, president i Ungdomens Nordiska råd

Barbara Gaardlykke Apol har varit president i Ungdomens Nordiska råd sedan oktober 2018. Hennes efterträdare till posten väljs vid Ungdomens Nordiska råds session den 26–27 oktober 2019. Barbara Gaardlykke Apol kommer från Färöarna och representerar Sosialistisk Ung.