Nordens dag – er det lys i mørket?

12.03.21 | Nyhet
Corona mundbind
Fotograf
Unsplash
Nordisk ministerråd feirer 50-årsjubileum i 2021. På Nordens dag, 23. mars, fokuserer vi derfor gjennom fem digitale debatter på sentrale temaer som har betydning for folk i Norden, og som er viktige for at Norden skal bli verdens mest integrerte og bærekraftige region.

På Nordens dag 23. mars setter vi søkelyset på temaer som er høyaktuelle for innbyggerne i Norden akkurat nå. Derfor ser vi på utfordringer og nordiske løsninger innenfor likestilling, grensehindre, sirkulær økonomi, ytringsfrihet og kultur. Konkret avholder vi fem digitale arrangementer i Finland, Danmark, Sverige, Norge og Island. Med deltakelse fra Grønland, Færøyene og Åland. Vi har invitert nøkkelaktører fra bedrifter, NGO-er og innbyggere til å gå i dialog med politiske representanter innenfor det nordiske samarbeidet. De skal sammen gjøre opp status og se framover.  

Program 23. mars

12.00–13.00 CET: Hvordan kan de nordiske landene skape trygghet på nettet?

13.00–14.00 CET: Covid-19 setter tilliten og mobiliteten under press. 

14.00–14.45 CET: Hvordan imøtekommer vi større etterspørsel etter samarbeid i Norden? 

15.00–16.00 CET: Nordisk ytringsfrihet i krisetid – er det grunn til bekymring?

18.00–19.15 CET: Verdien av kultur i Norden i krisetider og framover.