Nordens dag 2021

Nordens Dag 2021
Fotograf
Norden.org
Nordisk ministerråd feirer sitt 50-årsjubileum i 2021. På Nordens egen dag 23. mars framhevet vi derfor i fem tematiske debatter hva de nordiske landene har bidratt med sammen, og hva nordiske nøkkelaktører fokuserer på akkurat nå.

Vi gikk dypere inn i fem aktuelle temaer årets finske formannskap har fokus på – nordiske løsninger innenfor:

  • Likestilling
  • Grensehindre
  • Sirkulær økonomi
  • Ytringsfrihet
  • Kultur

Hvordan vil vi at vårt Norden skal se ut i framtiden, og hva må vi gjøre for å bli verdens mest integrerte og bærekraftige region?

Tirsdag 23. mars 2021 | 12.00–19.00 CET

Program:

12.00–13.00: Hvordan kan de nordiske landene skape trygghet på nettet?

I de nordiske landene føres politiske diskusjoner om hvordan trusler og hat på nettet risikerer å kvele kritiske stemmer i det offentlige digitale rommet. Krenkelser på nettet har blitt en del av menneskers hverdag. Det er så omfattende at det truer demokratiet, fordi det er fare for at visse stemmer i det offentlige rommet tier av frykt for hatet og truslene de blir utsatt for på nettet.

Nordisk råds utvalg for velferd i Norden har i 2021 et eksplisitt fokus på digitale krenkelser og trusler på nettet sett i et likestillingsperspektiv. Under pandemien har området fått om mulig enda større relevans.

Hvordan de nordiske landene kan skape trygghet på nettet, kommer politikere, forskere, organisasjoner og unge nordboere til å diskutere nærmere. Arbeidet for et mer likestilt samfunn er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å leve opp til statsministrenes visjon om et sosialt bærekraftig og likestilt Norden.

Vi diskuterer temaet fra et finsk, ålandsk, svensk og norsk perspektiv.

13.00–14.00: Covid-19 setter tilliten og bevegeligheten på prøve – et arrangement om bevegelighet og grensesamarbeid i Norden

Nordisk ministerråds mål er å fjerne 8–12 grensehindre hvert år på arbeidsmarkeds-, sosial-, utdannings- og næringslivsområdet. Er dette målet satt på vent på grunn av restriksjoner og nedstenginger? Er det nordiske gullet, tilliten vi har til hverandre i Norden, i ferd med å bli erstattet av en voksende mistro og frykt for hverandre? Og hva skal vi i så fall gjøre med det? Det skal politikere, innbyggere og organisasjonsrepresentanter diskutere nærmere.

Grensehinderarbeidet er et viktig nordisk samarbeidsområde og en del av arbeidet med å realisere statsministrenes visjon om Norden som verdens mest integrerte region. Det får vi også høre mer om – fra et dansk, færøysk, grønlandsk og ikke minst et nordisk perspektiv.

14.00–14.45: Hvordan skal vi møte en sterkere etterspørsel etter samarbeid og felles løsninger i Norden?

Koronapandemien har betydd omfattende utfordringer for oss i hverdagen, for økonomi, næringsdrift, utdanning, kultur, velferd og internasjonalt samarbeid også i Norden.

Det finske formannskapet for Nordisk ministerråd 2021 understreker betydningen av nordisk samarbeid i sitt program og skriver at det er livsviktig! En undersøkelse utført i Sverige i januar av Foreningen Norden viser at forventningene til det nordiske samarbeidet har økt betydelig under koronapandemien også i Sverige. 

I tillegg vil Finland også særskilt fremme en biobasert og sirkulær økonomi i sitt program.  Samtalen fordyper seg i et nordisk samarbeid med utgangspunkt i behov for samarbeid i krisetider og hvordan vi skal komme oss videre. I tillegg kommer etterspørselen etter felles løsninger for et bærekraftig Norden med særskilt tanke på sirkulær økonomi.

15.00–16.00: Nordisk ytringsfrihet i krisetider – Er det grunn til uro?

Hvordan skal Norden sikre en opplyst og fri debatt også under en pågående pandemi?

Ytringsfrihet er en forutsetning for våre åpne og demokratiske samfunn i Norden. De nordiske landene ligger alltid i toppen av Reportere uten grensers årlige liste over pressefrihet i verden, og befolkningen har tilgang til fakta og beslutningsgrunnlag. De nordiske landene er kjent for sine åpne debatter og dialoger, også når det gjelder kritikk av myndighetene.

Men koronapandemien har hevet temperaturen i en allerede hatefull tone i debatten. Det setter den demokratiske dialogen og ytringsfriheten under press. Falske nyheter og desinformasjon florerer på nettet. I Sverige har en rekke trusler fått en barnelege til å slutte å forske på covid-19. Hva skjer med ytringsfriheten under en pandemi?

Hva kan man gjøre, og hvor stort er dette problemet for Norden og den offentlige samtalen? Ytringsfriheten er en nordisk grunnstein. Hvordan beholder og utvikler vi den etter en pandemi?

Dette får vi høre mer om når vi på Nordens dag skal diskutere ytringsfrihet under koronapandemien.

18.00–19.00: Verdien av kultur i Norden i krisetider og framover – nordisk kultursamarbeid i fortid, nåtid og framtid

Hvilken rolle har kulturen spilt i det nordiske samarbeidet i løpet av de 50 årene som har gått siden Nordisk ministerråd ble opprettet? Hvordan har koronapandemien påvirket det nordiske kulturlivet? Hvilken rolle kommer kulturen til å spille i det nordiske samarbeidet framover? Disse spørsmålene diskuteres nærmere av politikere, innbyggere og representanter fra kulturlivet.

Kultursamarbeidet er en hjørnestein i det nordiske samarbeidet og spiller en viktig rolle i arbeidet med visjonen om å gjøre Norden til verdens mest bærekraftige og integrerte region. Derfor inviterer Norden hus i Reykjavík og Foreningen Norden på Island til debatt om verdien av nordisk kultur og kultursamarbeid i fortid, nåtid og framtid.