Nordens dag – finns det ljus i mörkret?

12.03.21 | Nyhet
Corona mundbind
Photographer
Unsplash
Nordiska ministerrådet firar 50-årsjubileum 2021. På Nordens dag den 23 mars sätter vi därför genom fem digitala debatter fokus på centrala teman som har betydelse för invånare i Norden och som är viktiga för att Norden ska bli världens mest integrerade och hållbara region.

På Nordens dag den 23 mars fokuserar vi på teman som är högaktuella för invånarna i Norden just nu. Därför riktar vi blicken mot utmaningar och nordiska lösningar inom jämställdhet, gränshinder, cirkulär ekonomi, yttrandefrihet och kultur. Konkret innebär det fem digitala arrangemang i Finland, Danmark, Sverige, Norge och Island, med deltagande från Färöarna, Grönland och Åland. Vi har bjudit in nyckelaktörer från näringslivet, icke-statliga organisationer och medborgare som ska föra en dialog med politiska representanter inom det nordiska samarbetet. De ska tillsammans bedöma läget och blicka framåt.

Program den 23 mars

12.00-13.00: Hur kan de nordiska länderna skapa trygghet på nätet?

13.00-14.00: Covid-19 sätter tilliten och rörligheten på prov 

14.00-14.45: Hur möter vi en ökad efterfrågan på samarbete i Norden? 


15.00-16.00: Nordisk yttrandefrihet i kristider – finns det anledning till oro?


18.00-19.15: Värdet av kultur i Norden i kristider och framöver