Nytt nordisk nettverk skal bekjempe lovbrudd og fusk på arbeidsmarkedet

01.12.23 | Nyhet
Byggarbetare på en bro
Photographer
Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix
Menneskehandel, skattefusk og svart arbeid – eksempler på grenseoverskridende kriminalitet som rammer både enkeltindivider og samfunnet. I går vedtok de nordiske ministrene med ansvar for arbeidsliv å opprette et formelt nordisk-baltisk nettverk som skal bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Svart arbeid og regelbrudd skader ikke bare enkeltindivider, men er et alvorlig samfunnsproblem som vrir konkurransen og øker utryggheten i arbeidslivet. Det mener de nordiske ministrene med ansvar for arbeidsliv.

De nordiske landene har i flere år samarbeidet mot arbeidslivskriminalitet – helt konkret med felles inspeksjoner på arbeidsplasser og utveksling av informasjon. Samarbeidet har hittil foregått i kortere EU-finansierte prosjekter og har tidvis inkludert baltiske land.

Grunnfinansiering fra Ministerrådet

Da de nordiske arbeidslivsministrene møttes i Reykjavík, vedtok de å opprette et formelt nordisk-baltisk nettverk med finansiering fra Nordisk ministerråd.

– Ved å opprette et nettverk mot arbeidslivskriminalitet som kan få en grunnfinansiering fra Ministerrådet, skapes det et stabil grunnlag for å kunne jobbe langsiktig og grenseoverskridende med et spørsmål som utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Forhåpentligvis skapes det bedre forutsetninger for samarbeid, felles tiltak, tilgang til informasjon og tjenester og økt kapasitet og kunnskap, sier Johan Pehrson, arbeidsmarkeds- og integreringsminister i Sverige. 

Grenseoverskridende inspeksjoner

Nettverket skal bestå av tjenestemenn som jobber ved landenes arbeidsmiljømyndigheter og tilsynsmyndigheter. Det skal organisere grenseoverskridende inspeksjoner og lette kunnskaps- og informasjonsdeling i Norden og Baltikum.