GRÖNA offentlige innkjøp i lokalsamfunn

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Denne brosjyren er et resultat av prosjektet “Iverksettelse av grønne offentlige innkjøp i nordiske småsamfunn". Island, Åland og Færøyene deltok i prosjektet, som er støttet av småsamfunnsgruppen, som er en undergruppe under HKP – en arbeidsgruppe under Nordisk ministerråd som arbeider med bærekraftig forbruk og produksjon. Les mer om HKP og småsamfunnsgruppen her: www.norden.org/hkp
Publikasjonsnummer
2013:760