Har Norden et språkfellesskap?

Informasjon

Utgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk ministerråd har spurt 2000 unge i alderen 16 –25 år i hele Norden om språkkunnskapene deres og holdninger til språk og kultur.Undersøkelsen viser først og fremst at de unges opplevde forståelse av de skandinaviske språkene varierer kraftig mellom de nordiske landene og mellom språkene. I flere land er det store andeler som er uenige i at det er enkelt å forstå ett eller flere av de skandinaviske språkene.Rapporten drøfter også hva resultatene kan bety for integrasjonen mellom de nordiske landene og den nordiske identiteten.
Publikasjonsnummer
2021:001