Barnehage, en arena for barn og foreldres integrering i Norden

Børnehave – Päiväkoti – Leikskóli – Barnehage – Förskola

Informasjon

Publish date
Abstract
Formålet med denne rapporten har vært å se på hvordan de nordiske landene jobber for å øke graden av deltakelse for barn med flyktige- og innvandrerbakgrunn i barnehage-aktiviteter i Norden. Barnehagens rolle i arbeidet med inkludering har blitt viktigere. Det som tradisjonelt og hovedsakelig har vært en arena for omsorg og lek, har blitt en svært viktig arena for å fremme læring og for å forberede barna til skolen. I denne publikasjonen presenterer vi et utvalg eksempler til etterfølgelse fra Norden, på hvordan barnehagen fungerer som den første inkluderingsarenaene for barn og familier som ankommer til Norden. Vi beskriver tiltak som legger til rette for barns deltakelse uavhengig av sosial, kulturell og økonomisk bakgrunn og tiltak som samtidig bidrar til å styrke foreldrenes integrering. 
Publication number
2021:047