Innehåll

24.10.19 | Nyhet

17 projekt ska föra fram Norden globalt

Nordisk tillit i Ryssland, jämställdhet i Argentina och Kina, nordiska filmer i Marocko och nordiska rockstjärnor i en öken i USA. Det här är bara några exempel på upplägg som har fått ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet för att föra fram gemensamma nordiska värderingar ute i värl...

27.06.19 | Nyhet

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

29.01.19 | Information

Funding opportunities for cooperation among Nordic diplomatic missions

The Nordic cooperation is supporting initiatives promoting Nordic interests in the world. We want to encourage Nordic embassies and Nordic diplomatic missions to work together about Nordic values and key interests.