Innehåll

27.06.19 | Nyhet

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

22.05.19 | Nyhet

Jobbar du med ett nordiskt projekt om tillit, hållbarhet eller jämlikhet?

The Nordics letar efter projekt som sätter nya dagordningar och stärker varumärket Norden på den globala arenan. Nordiska ministerrådets profileringsprojekt stödjer idéer och samarbeten som fångar upp gemensamma nordiska värderingar som tillit, innovation, hållbarhet, öppenhet och jämli...

19.08.18 | Information

Internationell profilering av Norden

Norden har momentum internationellt. Med en gemensam profilering av Norden vill vi framhäva det vi har gemensamt: vårt nordiska perspektiv, våra värderingar och en kultur som härstammar från en gemensam historia.