Innehåll

24.10.19 | Nyhet

17 projekt ska föra fram Norden globalt

Nordisk tillit i Ryssland, jämställdhet i Argentina och Kina, nordiska filmer i Marocko och nordiska rockstjärnor i en öken i USA. Det här är bara några exempel på upplägg som har fått ekonomiskt stöd av Nordiska ministerrådet för att föra fram gemensamma nordiska värderingar ute i värl...

27.06.19 | Nyhet

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

02.03.20 | Information

Projektorganisation

Projektet ”Profilering och positionering av Norden” är förankrat hos Nordiska ministerrådet på uppdrag av de nordiska samarbetsministrarna.