Content

24.10.19 | News

17 projects will promote the Nordics globally

Nordic trust in Russia, equality in Argentina and China, Nordic films in Morocco, and Nordic rock stars in a US desert. These are just some of an array of projects that have received financial support from the Nordic Council of Ministers to promote common Nordic values around the world....

27.06.19 | News

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

02.03.20 | Information

Project organisation

The project “Branding and positioning of the Nordic Region" was commissioned by the ministers for co-operation and is embedded in the Council of Ministers.