Content

24.10.19 | News

17 projects will promote the Nordics globally

Nordic trust in Russia, equality in Argentina and China, Nordic films in Morocco, and Nordic rock stars in a US desert. These are just some of an array of projects that have received financial support from the Nordic Council of Ministers to promote common Nordic values around the world....

27.06.19 | News

Ny plan ska lyfta samarbetet kring turism i Norden

Norden har fått en ny turismplan. I den prioriteras bland annat mer samarbete kring digitalisering och innovation för att stärka konkurrenskraften i branschen, stärkt profilering av Norden på långväga marknader och mer samarbete för att skapa goda ramvilkor för hållbar turism.

29.01.19 | Information

Funding opportunities for cooperation among Nordic diplomatic missions

The Nordic cooperation is supporting initiatives promoting Nordic interests in the world. We want to encourage Nordic embassies and Nordic diplomatic missions to work together about Nordic values and key interests.