Andra akten: Nordisk debatt om metoo i kultursektorn

30.01.19 | Nyhet
Alexandra Pascalidou
Photographer
Thron Ullberg
Med journalisten och författaren Alexandra Pascalidou i spetsen drar en nordisk debattstafett om metoo igång nästa vecka. De nordiska kulturministrarna vill samla kraften i de åtta ländernas rörelser och hitta redskap för förändring.

Kulturministrarna vill förändra de strukturer i kultursektorn som möjliggjort sexuella trakasserier. Det tydliggjorde de i sitt gemensamma uttalande förra våren, när de lovade verka för bättre ledarskap och ökade kunskaper inom kulturen, medierna och idrotten.

Debatt i hela Norden

De har tagit initiativ till en två veckor lång debattstafett i hela Norden, där författaren och journalisten Alexandra Pascalidou samlar viktiga aktörer i varje land runt sig till ett samtal.

Slutsatserna från varje debatt tas med till nästa land, och i slutet av stafetten kommer det att finnas en samlad bild av var rörelsen står i dag och vilka insatser som den nordiska kultursektorn behöver. 

- Metoo-rörelserna i Norden under det senaste året har sett väldigt olika ut. Det ska bli intressant att gräva lite djupare i skillnader och likheter i de olika länderna, säger Alexandra Pascalidou

Metoo-rörelserna i Norden under det senaste året har sett väldigt olika ut. Det ska bli intressant att gräva lite djupare i skillnader och likheter i de olika länderna

Alexandra Pascalidou, författare och journalist

Panelerna har satts ihop med syfte att få fram personliga berättelser om året som varit, den senaste forskningen och eventuella förändringar av arbetsplatskulturen. Inbjudna debattörer är bland andra parlamentariker, journalister, skådespelare, forskare och författare.  

Starkt avtryck på den politiska dagordningen

Metoo-rörelsen gjorde ett starkt avtryck på fler delar av den nordisk-politiska dagordningen under fjolåret. Både de nordiska jämställdhets- och arbetsmarknadsministrarna satte igång olika initiativ.

Bland annat visade kartläggningen ”Ett år efter Me too – initiativ och åtgärder i de nordiska och baltiska länderna” att länderna särskilt agerat på fyra områden efter metoo. Det handlar om ny och uppdaterad lagstiftning, förändrade uppdrag, krav på arbetsgivare samt kartläggning och kunskap.

Program

Stafetten börjar i Helsingfors den 4 februari, och går sedan vidare till Åland och övriga länder för att avslutas på Grönland, enligt följande program:     

Debatterna är öppna för allmänheten men föranmälan krävs då det är begränsat med platser. Det är också möjligt att följa med via LIVE-stream eller i sociala medier under hashtaggen  #metookultur. Se respektive event för mera information. 

Contact information