Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Anden akt: Nordisk debat om metoo i kultursektoren

30.01.19 | Nyhet
Alexandra Pascalidou
Photographer
Thron Ullberg
Med journalist og forfatter Alexandra Pascalidou i spidsen starter en nordisk debatstafet om metoo i næste uge. De nordiske kulturministre vil samle kræfterne i de otte landes bevægelser og finde redskaber til forandring.

Kulturministrene vil forandre de strukturer i kultursektoren, som har muliggjort sexchikane. Det gjorde de klart i deres fælles udtalelse sidste forår, hvor de svor at arbejde for bedre lederskab og større viden på kultur-, medie- og idrætsområdet.

Debat i hele Norden

De har taget initiativ til en to uger lang debatstafet i hele Norden, hvor forfatter og journalist Alexandra Pascalidou samler vigtige aktører i hvert land til samtaler.

Konklusionerne fra hver enkelt debat tages med videre til det næste land, og i slutningen af stafetten vil man have et samlet billede af, hvor bevægelsen står i dag, og hvilke indsatser der er nødvendige i den nordiske kultursektor. 

– Det seneste års metoo-bevægelser har været vidt forskellige i de nordiske lande. Det bliver interessant at grave lidt dybere i forskelle og ligheder i de forskellige lande, siger Alexandra Pascalidou.

Det seneste års metoo-bevægelser har været vidt forskellige i de nordiske lande. Det bliver interessant at grave lidt dybere i forskelle og ligheder i de forskellige lande

Alexandra Pascalidou, forfatter og journalist

Panelerne er sammensat, så de giver plads til personlige fortællinger fra det forgangne år, den seneste forskning og eventuelle forandringer i arbejdspladskulturen. Blandt de inviterede debattører er der parlamentarikere, journalister, skuespillere, forskere og forfattere.  

Et stærkt aftryk på den politiske dagsorden

Metoo-bevægelsen satte et stort aftryk på flere aspekter af den politiske dagsorden i Norden sidste år. Både de nordiske ligestillings- og arbejdsmarkedsministre iværksatte forskellige initiativer.

Kortlægningen ”Et år efter Me Too – initiativer og tiltag i de nordiske og baltiske lande” viste blandt andet, at landene især har gjort en indsats på fire områder efter metoo. Det drejer sig om ny og opdateret lovgivning, ændringer af arbejdsopgaver, krav til arbejdsgivere samt kortlægning og viden.

Program

Stafetten begynder i Helsingfors den 4. februar og fortsætter derefter til Åland og de øvrige nordiske lande og afsluttes i Grønland. Programmet ser ud som følger:     

Debatterne er åbne for offentligheden, men kræver tilmelding, da der er et begrænset antal pladser. Man kan også følge debatten via LIVE-stream eller i de sociale medier under hashtagget #metookultur. Se nærmere information under de enkelte arrangementer. 

Contact information