Kulturministrarna: kulturen är en bärande kraft för hållbar utveckling

09.11.21 | Nyhet
arknat arkitekter
Photographer
arknat.com

Bild från arkitekturfestivalen Arknat där studenter från hela Norden deltar.

Konst och kultur har ett omistligt egenvärde och har samtidigt mycket att erbjuda för att vi ska nå visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region i 2030. Det säger de nordiska kulturministrarna i en gemensam deklaration som presenterades på tisdagen.

Samtidigt som klimattoppmötet COP26 pågår i Glasgow sätter de nordiska kulturministrarna fokus på konsten och kulturens roll för hållbar utveckling i en gemensam deklaration.

- Vi betonar att ett grönt konst- och kulturliv är viktigt, både för nutiden och för framtiden. De nordiska civilsamhällena samt i synnerhet barn och unga är aktiva initiativtagare och genomförare inom den nordiska kultursektorn i den gröna omställningen, säger kulturministrarna.
 

Kultur och språk

Det kulturella samarbetet - som även var utgångspunkten när nordiska ministerrådet grundades för 50 år sedan - är centralt i den nordiska samarbetet. 

- Konst och kultur har ett omistligt egenvärde, och förutsättningarna för konst och kultur skall därför stärkas och finnas närvarande för alla i våra samhällen. Vi ser samtidigt att kultursamarbetet har mycket att erbjuda i förhållande till att understödja en hållbar samhällsutveckling, fastslår kulturministrarna i deklarationen och fortsätter:
 

- Konst och kultur hjälper oss att hantera olika globala utmaningar, till exempel klimatkrisen eller covid-19-pandemin.

Yttrandefrihet, digitalisering och samnordiska kulturinstitutioner

Ett inkluderande konst- och kulturliv, digitalisering och utbildning, urfolkens viktiga kunskap samt yttrandefrihet är alla viktiga element som ministrarna lyfter fram som nödvändiga för hållbar utveckling i Norden.  Ministrarna uppmärksammar även betydelsen av de fem kulturinstitutionerna; Nordens hus i Reykjavík, Nordens hus på Färöarna, Nordens institut i Grönland, Nordens institut på Åland och Nordisk kulturkontakt i Helsingfors.


- Vi betonar att alla fem samnordiska kulturinstitutioner har ett kulturpolitiskt viktigt strategiskt mandat. En av deras uppgifter är att öka kunskapen om och förståelsen för konstens och kulturens roll som förutsättningar för en hållbar utveckling. I arbetet ingår bland annat att ge och förmedla goda exempel och uppmuntra till grön kulturproduktion, -distribution och -konsumtion.
 

Internationella samarbeten

De utmaningar som diskuteras inte minst under klimattoppmötet är globala och högt på kulturministranas agenda står internationella samarbeten och erfarenhetsutbyten. Genom att visa på hållbara nordiska lösningar och genom dialog vill ministrarna arbeta för att främja en positiv utveckling inom det internationella miljö- och klimatsamarbetet, bland annat under den kommande nordiska kultursatsningen Nordic Bridges i Kanada 2022.

Vägen fram mot 2030

Kulturministrarna avslutar deklarationen med att visa sitt stöd för Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region i 2030 och anger hur de arbetar vidare:

- Vi ska genomföra det kulturpolitiska samarbetsprogram som vi godkänt för åren 2021–2024. I centrum för programmet står kulturen som en genomgående, fri och bärande kraft för hållbar utveckling i våra samhällen och i synnerhet i strävan efter ett grönt, konkurrenskraftigt och socialt hållbart Norden. Vi anser att det är viktigt att Vision 2030 erbjuder konst- och kultursektorn goda möjligheter till samarbete över sektorsgränserna.
 


Den gemensamma deklarationen godkändes av de nordiska kulturministrarna vid deras möte i Köpenhamn den 3 november.